Clonex Tablet

İçerik: 
Klozapin
Marka İsmi: 
Clonex Tablet

Klozapin Nedir?

Klozapin birtakım ruhsal bozuklukların düzeltilmesine yardımcı (antipsikotik) bir ilaçtır. Klozapin beyindeki bazı kimyasalların etkilerini değiştirerek çalışır.

Klozapin aşağıdaki durumlar ile ilgili bir üründür:

 • parkinson hastalığı süresince ortaya çıkan birtakım ruhsal bozukluklar;
 • şizofreni* veya benzer rahatsızlıkları olan kişilerde intihar davranışı riskinin azaltılmasına yardımcı olarak ya da geçmiş durumu esas alınarak intihar davranışı riski taşıdığı düşünülen durumlar;
 • tedaviye direnç gösteren veya ilaçlara yanıt vermeyen (yeterli süre için reçetelendirilen hastalığa özgü en az iki farklı ilacın kullanımına rağmen tatminkar iyileşmenin az olduğu) veya bu ilaçlara toleransı olmayan, tahammülsüzlük gösteren (ciddi ve tedavi edilemeyen, istenmedik ve beklenmedik yan etkilerin oluştuğu) şizofreni*vakaları.

Klozapin burada yer almayan diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

( *şizofreni:Gerçeklerden uzaklaşma, kendini yalnız hissetme, dış dünya ile ilişkiyi kesme, garip ve korkutan düşüncelere sahip olma, halüsinasyonlar görme, zihin karışıklığı ve zihinsel yeteneklerin kaybı şeklindeki duygu ve düşüncelerin görüldüğü ruhsal bozukluk hali.)

Klozapin Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Klozapin bunama ile ilgili psikotik durumların tedavisi için kullanılmaz. Klozapin bunama ile ilişkili durumları olan yaşlılarda kalp yetmezliği, ani ölüm veya zatürre (ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı) gibi durumlara sebep olabilir.

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz bu ilacı kullanmayınız:

 • kontrol altına alınmamış epilepsi (sara);
 • felce bağlı bağırsak tıkanması (paralitik ileus);
 • geçmişte ilaca bağlı olarak gelişen bazı kan değerlerinin (kanda bulunan akyuvarların sayısı gibi) düşük olma durumu ya da buna neden olan ilaçların hala kullanılıyor olması;
 • kemik iliği hastalıklarına bağlı olarak kanda bulunan akyuvar hücrelerinin azalması veya tümüyle yok olması;
 • alkol ve diğer nedenlerle oluşan ruhsal bozukluk durumu, ilaç zehirlenmesi, koma durumları;
 • dolaşım sistemi problemleri;
 • böbrek veya kalp yetmezliği.

Klozapin kullanırken tedavinin başlangıcında ve ilk 18 haftasında her hafta daha sonra ise en az her 4 haftada bir kan tahlili ve başka testler yapılmasına ihtiyacınız olabilir. Planlanmış olan kan tahlillerinizi ve başka testleri ihmal etmeyiniz.

Öncelikle doktorunuz ile görüşmeden Klozapin kullanımını durdurmayınız veya kullandığınız dozu değiştirmeyiniz.

Eğer ilacın kullanımı sırasında nefes darlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, anjina (göğüs ağrısı), ani hastalık nöbeti (istem dışı kasılmalar) ya da sarılık (ciltte veya gözlerde sararma) veya herhangi bir enfeksiyon gibi durumların herhangi biri ile karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz.

Klozapin dışında sözkonusu hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla tedavi gören bazı bayan hastalarda adet (regl) görülmeyebilir. Başka ilaçlardan Klozapin’e geçilmesi sonucu olarak, normal adet görmeye (regl olmaya) dönüş olabilir. Eğer hamile kalma çağında olan bir bayansanız etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Kafein (kahvede bulunur) ve sigara ilacın etkisini artırabilir, eğer kahve ve / veya sigara içme alışkanlığınız varsa doktorunuza bildiriniz.

Klozapin ile etkileşen birçok farklı ilaç bulunmaktadır. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Kullandığınız tüm ilaçların bir listesini yanınızda taşıyınız ve bu listeyi sizi tedavi eden doktorunuza, eczacınıza veya sağlık profesyoneline gösteriniz.

Klozapin Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Klozapin bunama ile ilgili psikotik durumların tedavisi için kullanılmaz. Klozapin bunama ile ilişkili durumları olan yaşlılarda kalp yetmezliği, ani ölüm veya zatürre (ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı) gibi durumlara sebep olabilir.

Eğer Klozapin'e ve / veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelerden birine alerjiniz varsa ya da aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmayınız:

 • kontrol altına alınmamış epilepsi (sara);
 • felce bağlı bağırsak tıkanması (paralitik ileus);
 • geçmişte ilaca bağlı olarak gelişen bazı kan değerlerinin (kanda bulunan akyuvarların sayısı gibi) düşük olma durumu ya da buna neden olan ilaçların hala kullanılıyor olması;
 • kemik iliği hastalıklarına bağlı olarak kanda bulunan akyuvar hücrelerinin azalması veya tümüyle yok olması;
 • alkol ve diğer nedenlerle oluşan ruhsal bozukluk durumu, ilaç zehirlenmesi, koma durumları;
 • dolaşım sistemi problemleri;
 • şiddetli böbrek, karaciğer veya kalp yetmezliği.

Belirli bazı rahatsızlıklarınız varsa bu ilacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamaları veya spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz Klozapin kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • kalp hastalığı, kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon veya geçmişte kalp krizi öyküsü;
 • karaciğer veya böbrek hastalığı;
 • diyabet (şeker hastalığı);
 • geçmişte kemik iliği bozukluğu veya kan hücreleri bozuklukları;
 • bazı göz hastalıkları;
 • prostat büyümesi veya idrar yapma problemleri;
 • herhangi bir bağırsak bozukluğu, geçirilmiş bağırsak ameliyatı.

Klozapin kan şekerinizi yükseltebilir ve artan susuzluk, sık yemek yeme, idrar yapımında artış, uyuşukluk hali veya mide bulantısı gibi durumlara sebep olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuz ile görüşünüz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Klozapin Kullanabilir miyim?

FDA gebelik kategorisi B. Bu ilacın doğmamış bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya tedavi sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışmadan Klozapin kullanmayınız. Klozapin anne sütüne geçebilir ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken Klozapin Kullanabilir miyim?

Klozapin nöbet (istem dışı kasılmalar), uyuşukluk veya sersemliğe sebep olabilir. İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız. Eğer araç veya makine kullanacaksanız ya da dinç ve uyanık olmayı gerektiren bir iş yapacaksanız dikkatli olunuz.

Klozapin’i Nasıl Kullanmalıyım?

Bu ilacı tam olarak doktorunuz tarafından belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Doktorunuz tarafından belirtilen dozdan daha fazla dozda veya daha uzun süre kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Klozapin yemeklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

Klozapin kullanırken tedavinin ilk 18 haftası içinde her hafta kan tahlili yapılmasına ihtiyacınız olabilir. Planlanmış olan kan tahlillerinizi ihmal etmeyiniz. İlk 18 haftadan sonra ise daha seyrek aralıklarla kan tahlilleri yapılması gerekebilir.

Eğer Klozapin kullanımını 2 günden fazla süre aralıksız durdurduysanız ilacı tekrar kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız. İlacı kullanmaya daha düşük bir dozdan başlamanız gerekebilir. Öncelikle doktorunuz ile görüşmeden Klozapin kullanımını durdurmayınız veya kullandığınız dozu değiştirmeyiniz. Eğer herhangi bir ameliyat geçirecekseniz cerrahınıza Klozapin kullandığınız süreyi tam olarak bildiriniz.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz.

Doz aşımı belirtileri şu gibi durumları içerebilir: Bilinç bulanıklığı, hızlı kalp atışları, sersemlik hali, ağızda sulanma, zayıf veya sığ solunum, bayılacakmış gibi hissetme veya nöbet geçirme (irade dışı kasılmalar).

Klozapin Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol Klozapin’in bazı yan etkilerini arttırabilir.

Klozapin’in Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz Klozapin kullanımını durdurunuz ve hemen acil sağlık yardımı alınız : ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayınız ve acil sağlık yardımı isteyiniz:

 • kan şekerinde artış - idrarda artış, susama, yemek yemede artış ya da zayıflık;
 • yüksek ateş, güçsüzlük, halsizlik, boğaz ağrısı, kaslarda kontrolsüz kasılmalar, bilinç bulanıklığı, terleme, hızlı veya düzensiz kalp atışları;
 • solunum yetmezliği;
 • idrar tutamama, idrarın birikmesi, kabızlık;
 • uykusuzluk, uyku hali, baş dönmesi, sersemleme;
 • kusma, nezle, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı;
 • nöbet (bayılma veya irade dışı kasılmalar);
 • cinsel organın zamansız sertleşmesi.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir, bunlar:

 • ağız sulanması;
 • ağız kuruluğu;
 • bulantı.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir, burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Klozapin ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Klozapin kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

Bu liste Klozapin ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Klozapin ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Klozapin’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Clonex Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN!Clonex Tablet ve diğer bütün ürünleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır; Clonex Tablet 'i asla başkalarıyla paylaşılmamalı ve Clonex Tablet 'i sadece kişiye uygun görülen şekilde kullanılmalıdır.

UYARI!İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilirolduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ürün veya ürün kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ürün veya ürün kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya kişisel koşullar için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

ECZACINIZA DANIŞIN!Clonex Tablet ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi konusunda eczacılarımıza danışmak için tıklayınız.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.