Eczacının Hasta Danışmanlığındaki Yeri ve Önemi / 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden İzlenimlerim - 2

ilaçpedia kullanıcısının resmi

10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden izlenimlerimi sizlere aktarırken kongrede vurgulanan ve gerçekten önemi inkar edilemez bir konudan bahsetmek istiyorum bugün:

‘’Eczacının hasta danışmanlığındaki yeri ve önemi’’

Eczacının hasta danışmanlığındaki yeri ve önemi esasında hepimizin yakından bildiği bir mevzudur. Pek çok hasta sağlık problemleri hakkında ilk basamak ve son basamak olarak eczacısı ile temas eder. Hatta o kadar ki bazı durumlarda eczacılar hastalarının sorunlarını ilk basamakta çözerler ve diğer basamaklara gerek kalmaz. Bu hizmet sırasında verilen ve bana göre en az tedavi kadar önemli olan bir diğer hizmet ise hastaların bilinçlendirilmesidir.

Farklı ülkelerde yapılan 292 çalışma ile eczacının hastalarını bilgilendirmesi ile hastaların hemoglobin, LDL, HDL, vd. laboratuar değerlerinin olması gereken düzeylere gelmesi arasında yakın bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Ve buna dayanarak eczacının hastasını bilgilendirmesinin önemi de açık şekilde gösterilmiştir.

Özellikle ‘’kişiye özgü ilaç tedavisinin’’ önünü açan farmakogenetik bilimi sayesinde gelecekte eczacının ‘’hasta danışmanlığı’’ rolü daha da güçlenecek. Bu noktadan hareketle hasta sağlığı, güvenliği, mahremiyeti, hasta ile eczacının rahatlıkla tartışabileceği özel alanların mevcudiyeti, vb. konular göz önünde tutularak serbest eczanelerin; hastaların bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak donatılması gerekmektedir. 

Artan sağlık harcamaları ve tüm dünyada hükümetlerin ilaç bütçelerini kısma eğilimi; eczacılık alanında bir başka konu başlığını; ‘’akılcı ilaç kullanımını’’ da hızla yukarı taşıyor. İlaçların akılcı (etkinlik, güvenlilik, maliyet ve uygunluk süzgeçlerinden geçirildikten sonra) kullanımı, tedaviye uyum - tedavi yönetimi konusunda kamu kaynaklarının ve insan sağlığının korunması için, eczacıların her zamankinden daha titiz çalışmasına ihtiyaç duyuluyor.

Gerek toplumun ihtiyaçları gerekse eczacının toplum içerisindeki rolü ve önemi dikkate alındığında eczacıların kendilerini her zaman geliştirmelerinin gerekliliği bir kez daha açıkça görülmekte.

Kongrede eczacıların hastalarına daha iyi hizmet sunabilmeleri için önemle üzerinde durulan konulardan biri de meslek içi eğitimlerdi. Akademi ile işbirliği içerisinde eğitimlerin düzenlenmesi ve eczacıların bu eğitimlere katılımının sağlanması önemle vurgulandı. Hatta gerekirse yasa ile bu eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi ifade edildi. Konuşmacılardan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Gümüşel, TEB ve akademisyenlerin işbirliği ile Anadolu’daki ve tüm Türkiye’deki eczacıların eğitilmesinin son derece gerekli olduğunu ifade etti.

Esasında Bülent Hoca’ya hak vermemek elde değil çünkü hastalarımızın eczaneye gelmesinin bir nedeni de biz kendimiziz. Hastalarımız eczaneye her şeyden önce bizler için ve bizim bilgilerimizden faydalanmak için geliyorlar. Konuşmacılardan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nden Uzm. Dr. Rabia Kahveci’nin de dediği gibi eğer biz sadece finansal kısımla ilgilenirsek sağlık profesyoneli değil işçi haline döneriz. Böyle olmamak için en büyük ve en değerli sermayemiz olan bilgimizi hastalarımızdan esirgemeden kullanmalıyız ve kendimizi her geçen gün daha da geliştirmeliyiz. 

Çünkü ne de olsa artık İYİ ECZACILIK’dan İDEAL ECZACILIK’a geçilen bir dönemi yaşıyoruz.