Hepatit Belirtileri ve Hepatit için Alınacak Önlemler

Hepatit Olmadığınıza Emin misiniz?

Dünyada birçok insanın hepatit olduğunu ve bu insanların birçoğunun da hepatit olduklarından haberdar dahi olmadıklarını biliyor musunuz? Hepatit hastası olmayan ancak taşıyıcı olan bireylerin azımsanmayacak denli çok olduğunu biliyor musunuz?

Hepatit yaşamın her alanında kolayca bulaşabilme riski bulunan bir hastalıktır. Önlem alınmadığı takdirde enfekte kişiden bulaşma ihtimali yüksektir. Pek çok hastalık gibi hepatit de erken teşhis ve tedavi yapılmadığı takdirde ölüme kadar ilerleyebilen ciddi durumlara yol açar.

Hepatit Nedir?

Hepatit karaciğerin iltihabi durumudur. Karaciğeri etkileyen bir grup viral enfeksiyonun (virüs kaynaklı enfeksiyon) sebep olduğu bir durumdur. Karaciğer kanın süzülmesinde, enfeksiyonlarla savaşmada ve besinlerle ilgili süreçlerde görev alan, yaşamsal öneme sahip bir organdır. Hasar görmesi veya iltihaplanması halinde karaciğerin fonksiyonları etkilenebilir. Aşırı alkol kullanımı, toksinler, belirli ilaçlar ve belirli tıbbi durumlar Hepatit’e sebep olabilirler ancak Hepatit oluşumuna en sık sebep olan etken virüstür. Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın görülen viral hepatit türleri Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C’dir. Her bir enfeksiyon 3 farklı ve birbirinden bağımsız virüsler tarafından oluşturulmaktadır. Hepatit A ‘’akut’’ (kısıtlı süreli) formda, Hepatit B ve Hepatit C ise ömür boyu gelişim gösterebilen ‘’kronik’’ hastalıklardır.

Dünyada hepatit virüsü taşımasına rağmen bunun farkında olmayan milyonlarca kişi mevcuttur. Türkiye’de ise bu rakamın 100 binler civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Hepatit Nasıl Yayılır?

Hepatit A

Bir kişinin Hepatit A hastasının feçesi (dışkı) ile kontamine olmuş yiyecek, içecek veya objelere bulaşan mikroskobik boyutlardaki feçese ait parçayı yemesi, Hepatit A’nın yayılmasına sebep olur. Hepatit A hastalığı olan kişinin dışkısında haftalarca virüs bulunur. Herhangi bir kişi Hepatit A rahatsızlığına yakalanabileceği gibi özellikle Hepatit A enfeksiyonunun yaygın olduğu şehir veya ülkelere seyahat edenler, Hepatit A enfeksiyonu bulunan kişiler ile cinsel temasta bulunanlar veya Hepatit A enfeksiyonu bulunan kişi ile aynı evi paylaşanlar daha büyük risk altındadır.

Hepatit B

Hepatit B enfeksiyonu genellikle Hepatit B hastasına ait kan, sperm (meni) veya diğer vücut sıvılarının enfekte olmamış kişinin vücuduna girmesi ile yayılır. Hepatit B olan kişi ile iğne, şırınga veya diğer enjeksiyon aletlerinin paylaşılması sonucunda veya enfeksiyonu bulunan kişi ile cinsel temas sırasında Hepatit B bulaşabilir. Hepatit B ayrıca Hepatit B enfeksiyonu olan anneden doğum sırasında bebeğe geçebilir. Hepatit B; emzirme, mutfak araç- gereçlerini paylaşma, sarılma, öpme, el sıkışma, öksürme veya hapşırma sırasında bulaşmaz.

Hepatit C

Hepatit C enfeksiyonu genellikle Hepatit C hastası kişiye ait kanın enfekte olmamış kişinin vücuduna girmesi ile yayılır. Hepatit C olan kişi ile iğne, şırınga veya diğer enjeksiyon aletlerinin paylaşılması sonucunda Hepatit C bulaşabilir. Hepatit C; emzirme, mutfak araç- gereçlerini paylaşma, sarılma, öpme, el sıkışma, öksürme veya hapşırma sırasında bulaşmaz.

Viral Hepatit Önlenebilir mi?

Viral hepatit önlenebilir.

· Hepatit A ve Hepatit B’yi önlemenin en iyi yolu aşı olmaktır.

· Bütün çocuklar Hepatit A ve Hepatit B’ye karşı aşılanmalıdır.

· Yetişkinlerin birçoğu Hepatit A ve/veya Hepatit B’ye karşı risk altındadır ve aşılanmalıdır.

· Hepatit C için bir aşı yoktur ancak iğne veya ilaç, steroid veya kozmetik maddeleri enjekte etmeye yarayan diğer aletleri paylaşmayarak; tıraş bıçağı, tırnak makası, diş fırçası veya şeker ölçüm stripleri gibi enfekte insanın kanı ile temas edebilecek kişisel eşyaları ortak kullanmayarak; resmi olmayan ve sertifikası bulunmayan müesseselerde dövme veya piercing yaptırmayarak; Hepatit C bulaşması önlenebilir.

Viral Hepatit Ne Kadar Ciddi Bir Hastalıktır?

Kronik hepatit hastalığı bulunan kişilerin yaklaşık %15 ila %25’inde zaman içerisinde karaciğer hasarı, siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gibi ağır karaciğer problemleri gelişir. Erken teşhis ile kişilerin birçoğu hastalığın ilerlemesini kısıtlayan, kanser ölümlerini önleyen ve habersiz bir şekilde virüsün diğer kişilere yayılmasını engelleyen; yaşam kurtarıcı bakım ve tedavi görebilmektedirler. Teşhiste çok geç kalınması tedaviyi de zorlaştırmaktadır.

Eğer sizde viral hepatit riski altında olabileceğinizi düşünüyorsanız, sağlık uzmanınıza veya hepatit test ve aşılarının yapıldığı sağlık kurumlarına başvurunuz.

Ecz. Z. Kübra Özden