Klinik Eczacılık

Günümüzde kişilerin sağlıklarına olan ilgi ve merakları giderek artmakta. Gerek toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesi, gerekse bilgiye ulaşmanın kolaylığı bu süreci başlatan en önemli nedenler. Hastaların ilgilerinin bu denli arttığı ve bilginin daha da önemli hale geldiği günümüzde eczacıların da kendilerini geliştirmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk. Her gün onlarca hasta ile birebir temas halinde bulunan eczacıların, hastalarına daha iyi hizmet sunmak için kendilerini geliştirmeleri hem kendileri hem de hastaları açısından büyük önem arz etmekte.

 

Dünya’da eczacılığın artık hastalara ilaç ve ilaç bilgisi vermekten birkaç adım daha ileriye gittiği yadsınamaz bir gerçek. Bizim ülkemizde yeni yeni başlayan bu süreç Avrupa ve Amerika’da klinik eczacılar tarafından bir süredir başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Her hastanın kendine özgü sağlık dosyasının tutulması, kişinin hastalıkları konusunda bilgilendirilmesi, hastanın ilaçlarının takibinin yapılması, hastaların ilaçların etkileri ve yan etkileri yönünden izlenmesi Avrupa ve Amerika’daki klinik eczacılar tarafından verilen hizmetlerin sadece bir bölümü. Sevindirici olarak ülkemizdeki bazı eczanelerin de klinik eczacılık hizmeti kapsamına giren bu hizmeti vermeye başladıkları söylenebilir.

Klinik eczacılık, eczacının tüm eczacılık bilgilerini hasta yararına kullanması anlamına gelen bir halk sağlığı bilimidir. Kısaca hasta odaklı eczacılık olarak da tanımlanmaktadır. Hastaların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması, hastalar için en ideal ilacın belirlenmesi, hastalarda oluşan yan etkilerin asgariye indirilmesi, ilaç etkileşimlerinin önlenmesi, ilaç tedavisinin izlenmesi özetle eczacının hastalarına daha fazla faydalı olabilmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Avrupa ve Amerika’da yıllardır başarılı bir şekilde sunulan klinik eczacılık hizmetlerinin ülkemizde de daha fazla bilinmesi ve uygulanması amacıyla çalışan Klinik Eczacılık Derneği bu hizmetin aktif olarak sürdürülmesine katkı sağlayan çok önemli bir kuruluştur.

Herhangi bir maddi kaygı gözetmeksizin kurulan Klinik Eczacılık Derneği’nin yegane amacı eczacıların ve hasta sağlığının gelişimine katkıda bulunmaktır. Rasyonel hasta tedavisinin en iyi şekilde yürütülmesine yardımcı olmak; yanlış ilaç kullanımını engellemek; ilaç danışmanlığı hizmeti vermek; eczacılığı ve halk sağlığını yakından ilgilendiren konularla ilgili toplantı, seminer ve paneller düzenlemek Klinik Eczacılık Derneği’nin çalışmalarının sadece bir kısmıdır.

Piyasanın farklı farklı alanlarında (sanayii, hastane, kamu, serbest) çalışan tüm eczacıların oldukça fayda gördüğü Klinik Eczacılık Derneği’ne hastalar da dahil olmak üzere konuya ilgi duyan herkes üye olabilir.

Halk sağlığı yararına çalışan büyük bir dernek olmak amacıyla kurulan Klinik Eczacılık Derneği bu yoldaki yürüyüşünü emin adımlarla ve her gün daha fazla büyüyerek sürdürmektedir.

Ecz. Z. Kübra Özden