IMPLANON NXT 68 mg implant

Cilt altıkullanım içindir.

Etkin madde: Etonogestrel 68 mg

Yardımcı maddeler: Etilen vinilasetat kopolimer, baryum sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IMPLANON NXT nedir ve ne için kullanılır?

2. IMPLANON NXT’nin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

3. IMPLANON NXT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IMPLANON NXT’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. IMPLANON NXT nedir ve ne için kullanılır?

IMPLANON NXT tek kullanımlık uygulama cihazı (aplikatör) yüklenmiş cilt altına

yerleştirilen bir doğum kontrol ilacıdır(implant). IMPLANON NXT küçük, yumuşak, esnek, 4

cm uzunluğunda ve 2 mm çapında plastik bir çubuktur ve etkin madde olarak 68 mg

etonogestrel içerir. Uygulama cihazı, doktorun implantı hemen üst kolun deri altına

yerleştirmesine izin verir. Etonogestrel, progesteron (bir steroid hormonu) benzeri sentetik bir

dişilik hormonudur. Kan dolaşımına sürekli olarak az miktarda etonogestrel salınır. İmplantın

kendisi etilen vinil asetat kopolimerinden oluşan bir plastik olup vücutta çözünmez. Aynı

zamanda röntgende görülebilir olması için az miktarda baryum sülfat içerir.

IMPLANON NXT gebelikten korunmak için kullanılır.

İmplant doğrudan deri altına yerleştirilir. Etkin madde etonogestrel, iki şekilde etki gösterir:

• Yumurtalıklardan yumurta salınmasını önler.

• Rahim boynunda (serviks) spermin rahime girişini güçleştiren değişikliklere yol açar.

Sonuç olarak IMPLANON NXT sizi üç yıllık süre boyunca gebeliğe karşı korur. Eğer aşırı

kiloluysanız, doktorunuz implantın daha önce değiştirilmesini tavsiye edebilir. IMPLANON

NXT gebeliği önleyen birkaç yöntemden biridir. Sıkça kullanılan diğer bir doğum kontrol

yöntemi birleşik haplardır. Birleşik hapların tersine IMPLANON NXT östrojen

kullanamayan ya da kullanmak istemeyen kadınlar tarafından da kullanılabilir. IMPLANON

NXT kullanıldığında, her gün bir hap almanın hatırlanması gerekmez. Bu durum IMPLANON

NXT’nin çok güvenilir olduğunu gösteren nedenlerden biridir (%99’un üzerinde etkinlik).

Eğer nadir durumlarda implant doğru olarak yerleştirilmediyse veya tamamen

yerleştirilmezse, gebeliğe karşı korunamazsınız. IMPLANON NXT kullanırken, vajinal (döl

yoluna ait) kanamanız değişebilir ve kanama olmayabilir, düzensiz, seyrek, sık, uzun süren

veya nadiren şiddetli olabilir. İlk üç aydaki kanama şekli genellikle daha sonraki kanama

şekillerinin sinyalini verir. Ağrılı periyotlar düzelebilir.

IMPLANON NXT kullanmaya herhangi bir zamanda son verebilirsiniz (bkz. “IMPLANON

NXT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler”).

IMPLANON NXT üreme dönemindeki kadınlarda kullanılmaktadır (Menarş (ilk adet)

döneminden menopoz dönemine kadar).

2. IMPLANON NXT’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPLANON NXT diğer hormonal kontraseptifler gibi insan bağışıklık eksikliği virüsü (HIV)

enfeksiyonu (AIDS) ya da diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu değildir.

IMPLANON NXT’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz IMPLANON NXT kullanmayınız. Bu

durumlardan herhangi biri size uyarsa, IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce doktorunuza

söyleyiniz. Doktorunuz size hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi kullanmanızı

önerebilir.

• Etonogestrele veya IMPLANON NXT’nin içindeki herhangi bir yardımcı maddeye

karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız)varsa.

• Damar tıkananıklığı (tromboz) varsa. Tromboz, bir kan damarında [örneğin bacaklarda

(derin ven trombozu) veya akciğerde (pulmoner emboli)] kan pıhtısı oluşmasıdır.

• Sarılıksanız veya daha önceden sarılık geçirmişseniz (cildinizin sararması) ya da ciddi

karaciğer hastalığınız (karaciğeriniz tam olarak işlevini gerçekleştiremediğinde) varsa.

• Progestagenlerin etkisi ile büyüyen bir kanser varsa veya daha önceden olmuşsa (örn;

meme kanseri).

• Açıklanamayan vajinal kanamanız varsa.

• Gebeliğiniz ya da gebelik şüpheniz varsa.

Bu durumlardan herhangi biri ilk kez IMPLANON NXT kullanırken meydana gelirse, hemen

doktorunuza başvurunuz.

IMPLANON NXT’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sizde aşağıdaki durumlardan herhangi biri var iken IMPLANON NXT kullanıyorsanız, yakın

takip altında olmalısınız. Doktorunuz size ne yapmanız gerektiğini açıklayacaktır. Bu nedenle

aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, IMPLANON NXT yerleştirilmeden

önce doktorunuza söyleyiniz. Aynı zamanda, eğer IMPLANON NXT kullanırken bu

durumlar meydana gelirse veya daha kötüleşirse, doktorunuza danışmalısınız.

• Meme kanseri öykünüz varsa;

• Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önceden geçirmişseniz;

• Daha önce damar tıkanıklığınız (tromboz) olmuşsa;

• Diyabet (şeker) hastasıysanız;

• Aşırı kiloluysanız;

• Sara (epilepsi) hastasıysanız;

• Tüberküloz (verem) hastasıysanız;

• Kan basıncı yüksekliğiniz (yüksek tansiyonunuz) varsa;

• Deride özellikle yüzde sarı-kahverengi pigmentasyon (kloazma) varsa ya da daha

önceden olmuşsa (); bu durumda güneş ya da ultraviyole (UV) ışınlarına maruz

kalmaktan sakınınız.

• Pediyatrik popülasyon: Ergenlerdeuyarılar ve önlemlerin, yetişkinlerinkiyle aynı

olması beklenmektedir.

İki yıllık bir çalışmada, 44 etonogestrel implant kullanıcısında kemik

mineral(inorganik maddeler) yoğunluğu, Rahim içi araç (RİA) kullanıcısı 29 kadından

oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kemik kütlesi üzerinde herhangi bir yan

etki gözlenmemiştir. Etonogestrel implantlar, östradiol(östrojen hormon türevi)

seviyelerini uzun süre etkilemediğinden, ergenlerin kemik mineral yoğunluğu üzerine

herhangi bir etkisi beklenmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Olası ciddi durumlar:

Kanser

Aşağıdaki bilgiler hergün, iki farklı dişilik hormonu içeren bir oral (ağızdan) doğum kontrol

hapı kullanan kadınlardaki çalışmalarda elde edilmiştir. Bu gözlemlerin daha başka örneğin

yalnızca progestagen içerikli bir hormon içeren doğum kontrolü için de geçerli olup olmadığı

bilinmemektedir.

Meme kanseri, oral (ağızdan) birleşik doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda hafifçe daha

fazla bildirilmiştir ama bunun tedaviye bağlı olup olmadığı bilinmemektedir. Örneğin

tümörler birleşik doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, doktorlarının bu gibi kadınları daha

sık muayene etmeleri nedeniyle daha fazla görülüyor olabilir. Meme kanserinin görülme

olasılığı, birleşik doğum kontrol hapı kullanımı bırakıldıktan sonra yavaş yavaş azalır.

Memelerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve herhangi bir yumru hissettiğinizde

doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Yakın bir akrabanızda meme kanseri varsa ya da daha

önce böyle bir tanı konulmuşsa, doktorunuza bunu da bildirmelisiniz.

Seyrek olarak bazı vakalarda iyi huylu, daha seyrek bazı vakalarda da kötü huylu karaciğer

tümörleri bildirilmiştir. Böyle bir durumun, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda da söz

konusu olup olmadığı bilinmemektedir. Şiddetli karın ağrısı hissederseniz, hemen

doktorunuzla iletişim kurmalısınız.

Rahim veya yumurtalık kanserlerinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda daha az

görüldüğü bildirilmiştir. Bu gözlemin, IMPLANON NXT kullanan kadınlarda da geçerli olup

olmadığı bilinmemektedir.

Damar tıkanıklığı

Toplardamarda bir kan pıhtısı (‘venöz tromboz’ olarak bilinen), toplardamarı tıkayabilir. Bu

durum, bacakta, akciğerde (akciğer embolisi) veya diğer organlardaki toplardamarlarda

gerçekleşir.

Herhangi bir birleşikhormonal doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda damar tıkanıklığı

gelişim riski, bu hapları kullanmayan kadınlardakinden yüksektir. Bu risk gebelikteki kan

pıhtısı oluşma riskinden daha yüksek değildir. IMPLANON NXT gibi, yalnızca progestagen

içeren doğum kontrol önlemlerine eşlik eden riskin, aynı zamanda östrojen de içeren doğum

kontrol haplarını kullanan kadınlardakinden daha düşük olduğuna inanılmaktadır. Eğer

aniden bir damar tıkanıklığı belirtisi (örn; kan basıncı artması, göğüs ağrıları,

kramplar) fark ederseniz, derhal doktorunuza görünmelisiniz (aynı zamanda bkz.

‘Doktorunuz ile ne zaman iletişime geçmelisiniz?’).

Vajinal kanama düzeninde değişiklikler

IMPLANON NXT kullanılırken vajinal kanama düzeniniz diğer yalnız-progestagen içeren

doğum kontrol haplarında olduğu gibi değişebilir. Bu değişiklikler kanama sıklığında

(kanama olmaması, az olması, çok sık veya devamlı olması), yoğunluk (azalması veya

artması) veya süresinde olabilir. 5 kadından 1’inde kanamanın olmaması bildirilirken,

kadından 1’inde sık ve/veya uzun süreli kanama bildirilmiştir. Nadir olarak şiddetli kanama

gözlenmiştir. Klinik çalışmalarda kanama değişiklikleri tedavinin durdurulması için en önemli

nedendir (% 11 civarında). İlk üç aydaki kanama şekli genellikle daha sonraki kanama

şekillerinin sinyalini verir.

Kanama düzeninizdeki değişiklik, IMPLANON NXT’nin size uymadığı ya da sizi gebelikten

korumadığı anlamına gelmez. Genelde, herhangi bir şey yapmanıza ihtiyaç yoktur. Ancak

şiddetli veya uzun süreli vajinal kanamalarınız olursa, doktorunuza danışmalısınız.

Yerleştirme ve çıkartılma ile ilgili olaylar

İmplant, doğru olarak yerleştirilmediyse veya çok derine yerleştirilmişse ve/veya dış etkilere

(örn: implantın yönlendirilmesi ya da temas içeren sporlar) bağlı olarak yerleştirme alanından

başka bir yere hareket edebilir. Bu tür durumlarda implantın yerinin saptanmasıçok zor

olabilir ve çıkarma işlemi için daha geniş bir kesi gerekebilir. Eğer implant bulunamazsa ve

çıkarılmasına ait bir kanıt yoksa, doğum kontrolü ve progestagenle ilgili istenmeyen etkilerin

riski, kadının istediği zaman aralığından daha uzun süreli olabilir.

Yumurtalık kistleri

Düşük doz hormon içeren tüm doğum kontrol haplarının kullanılması sırasında

yumurtalıklarınızda, içleri sıvıyla dolu, küçük kistler oluşabilir. Bunlar yumurtalık kistleri

olarak isimlendirilir. Bunlar genellikle kendiliklerinden kaybolur. Bazen hafif karın ağrısı

yapabilir. Söz konusu kistlerin daha ciddi sorunlara yol açmaları, çok nadir görülür.

IMPLANON NXT 'in yiyecek ve içecekler ile kullanılması

IMPLANON NXT'in yiyecek ve içecekler ile bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

IMPLANON NXT’yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olan ya da hamile olabileceğini düşünen kadınlar, IMPLANON NXT

kullanmamalıdır. Hamile olup olmadığınız konusunda şüpheniz varsa, IMPLANON NXT

kullanmaya başlamadan önce gebelik testi yaptırmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

IMPLANON NXT’yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

IMPLANON NXT emzirirken kullanılabilir. Bununla birlikte, az miktarda IMPLANON NXT

etkin maddesi süte geçer, bilindiği kadarıyla süt üretimi ya da kalitesini etkilemeyerek,

çocukların büyüme ve gelişmesini etkilemez.

Emziriyorsanız ve IMPLANON NXT kullanmak istiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

IMPLANON NXT’nin uyanıklık ve dikkat durumu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

IMPLANON NXT’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Önemli bir bilgi yoktur. Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar IMPLANON NXT’nin işlevini düzgün yerine getirmesini engelleyebilir. Bu

ilaçlar;

• sara (epilepsi) ilaçları (örn: primidon, fenitoin, barbitüratlar, karbamazepin,

okskarbazepin, topiramat, felbamat),

• tüberküloz (verem) ilaçları (örn: rifampisin),

• HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı ) ilaçları (örn: ritonavir, nelfinavir, nevirapin),

• diğer bulaşıcı hastalıkların ilaçları (örn: griseofulvin),

• depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlar (sarı kantaron otu).

IMPLANON NXT de başka ilaçların işlevini engelleyebilir; örn; siklosporin etkisini arttırır ve

lamotrijinin etkisini azaltır.

IMPLANON NXT’yi reçeteleyen doktorunuza kullanmakta olduğunuz ilaçları ya da bitkisel

ürünleri bildiriniz. Başka bir doktor ya da diş hekimi size ilaç yazarken (veya ilacı hazırlayan

eczacıya) IMPLANON NXT kullandığınızı söyleyiniz. İlaç kullanımı durdurulduktan sonraki

dört hafta boyunca etkileşim devam edebileceğinden, size gerektiğinde ne kadar süre hormon

içermeyen başka bir ek doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerektiğini söyleyebilirler. Aynı

zamanda implantın çıkarılmasını önerebilirler. IMPLANON NXT kullanırken sarı kantaron

otukullanmak isterseniz öncelikle doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Doktorunuz ile ne zaman iletişime geçmelisiniz?

Düzenli sağlık kontrolleri

IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce, doktorunuz sizin ve yakın akrabalarınızın sağlık

öyküleri hakkında sorular soracaktır. Doktorunuz aynı zamanda tansiyonunuzu ölçecektir.

Kişisel durumunuza bağlı olarak bazı testler de uygulayabilir. IMPLANON NXT

kullanırken, doktorunuz size implant yerleştirildikten bir süre sonra (düzenli) sağlık

kontrolleri yaptırmak için kendisine geri dönmenizi söyleyecektir. Bu kontrollerin sıklığı ve

bu kontroller sırasında neler yapılacağı, sizin kişisel durumunuza bağlıdır.

Eğer aşağıdaki maddelerden herhangi biri olursa, doktorunuzla hemen görüşünüz:

• Eğer kendi sağlığınızda, özellikle bu broşürde sözü edilenlerle ilgili herhangi bir

değişiklik fark ederseniz (ayrıca bkz. ‘IMPLANON NXT’yi aşağıdaki durumlarda

kullanmayınız’ ve ‘IMPLANON NXT’yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız’;

yakın aile bireylerinizle ilgili maddeleri unutmayınız);

• Eğer bacaklarınızda şiddetli ağrı veya şişlik; göğsünüzde açıklanamayan ağrı, nefes

darlığı, özellikle kanlı balgam ile birlikte alışılmadık bir öksürük varsa;

• Eğer sarılık geliştiğini fark ederseniz veya midenizde birdenbire ortaya çıkan, şiddetli

ağrı hissederseniz;

• Eğer memenizde bir yumru fark ederseniz (aynı zamanda bkz. ‘Kanser’);

• Karnınızın aşağı bölümünde veya midenizde şiddetli, birdenbire ortaya çıkan bir ağrı

hissederseniz;

• Eğer alışılmadık, şiddetli vajinal kanamalarınız olursa;

• Eğer uzun süre hareketsiz kalacaksanız (örneğin bir süre yataktan çıkamayacaksanız)

veya ameliyat olacaksanız (en az 4 hafta öncesinden doktorunuza danışınız);

• Eğer hamile olduğunuzdan şüphelenirseniz.

3. IMPLANON NXT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce gebe iseniz ya da gebelik şüpheniz varsa

(önceki döngüde korunmasız cinsel ilişkide bulunduysanız) doktorunuza söyleyiniz.

IMPLANON NXT sadece kullanma talimatının sonunda tanımlanan işlemi bilen bir doktor

tarafından yerleştirilmeli ve çıkarılmalıdır. Doktorunuz yerleştirme için en uygun zamana

sizinle konuşarak karar verecektir. Bu, sizin kişisel durumunuza bağlıdır (örneğin

kullanmakta olduğunuz doğum kontrol yöntemi). Eğer başka bir hormon içeren doğum

kontrol yönteminden değiştirmeyecekseniz, normal adet kanamanızın 1.-5. günleri arasından,

gebelik olasılığı uzaklaştırılınca yerleştirilmelidir. Doktorunuz sizi bilgilendirilecektir (daha

fazla bilgi için kullanma talimatının sonundaki bakınız ‘IMPLANON NXT ne zaman

yerleştirilir’).

IMPLANON NXT’yi yerleştirmeden ve çıkarmadan önce doktorunuz lokal uyuşturma

(anestezi)yapacaktır. IMPLANON NXT baskın olmayan kolunuzun (yazı yazmadığınız

kolunuzda) üst iç kısmına deri altına direkt yerleştirilecektir. IMPLANON NXT’nin

yerleştirme ve çıkarma işlemine ilişkin ayrıntılar kullanma talimatının diğer bölümünde

bulunmaktadır.

IMPLANON NXT, yerleştirildikten en fazla 3 yıl sonra çıkarılmalı veya

değiştirilmelidir.

IMPLANON NXT'in yerleştirildiği yerin, zamanın ve çıkarılması gereken zamanın

hatırlanmasına yardımcı olmak üzere doktorunuz size bu bilgileri içeren KULLANICI

KARTINIZI verecektir. Bu kartı güvenli bir yerde saklayınız!

Yerleştirme işlemi sonrasında, doktorunuz eliniz ile dokunduğunuzda implantı hissedip

hissetmediğinizi soracaktır. Doğru olarak yerleştirilen implanta, hem siz hem doktorunuz

tarafından ve parmağınızlaher iki ucundan dokunulabilir. Elle dokunmanın, implantın

varlığını teyit etmek için % 100 uygun olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Şüphe

duyulduğu koşullarda implantın yerleştiğinden tamamen siz ve doktorunuz emin olana dek bir

bariyer yöntemi (örn; kondom) kullanmalısınız. Nadiren doktorunuz implantın kolunuzun

içinde olduğundan emin olmak için röntgen, ultrason veya manyetik rezonans incelemesi

yapabilir ya da kan örneği alabilir.

IMPLANON NXT’nin değiştirilmesini arzu ettiğinizde, eskisi çıkarılır çıkarılmaz hemen yeni

bir IMPLANON NXT yerleştirilebilir. Yeni implant, aynı kola ve eskisinin bulunduğu aynı

yere yerleştirilebilir. Doktorunuz size bu konuda öneride bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

IMPLANON NXT nasıl yerleştirilir?

IMPLANON NXT yerleştirimi, yalnızca işlemi bilen bir hekim tarafından

yapılmalıdır.

• İmplantı yerleştirme işleminin kolaylaşması için, sırt üstü yatarak kolunuz dışarı

gelecek şekilde uzanıp, kolunuzu dirsekten bükmelisiniz.

• İmplant, baskın olmayan kolunuzun (yazı yazmak için kullanmadığınız kolunuz) üst iç

kısmına yerleştirilecektir.

• Cildinizin üzerinde yerleştirilme yeri işaretlenerek, alan temizlenir (dezenfekte edilir )

ve uyuşturulur. anestezi

• Deri gerdirilir ve iğne doğrudan deri altına yerleştirilir. Ucu deriye giren iğne, deriye

paralel olarak tamamen içeri sokulur.

• İğneyi geriye çekmek için mor renkli sürgünün kilidi, hafifçe aşağıya ve tam olarak

duruncaya kadar arkaya çekilerek açılabilir. İğne geriye çekildiği zaman, implant

kolun üst bölümünde yerleştirilmiş olduğu yerde kalacaktır.

• Yerleştirilmeden hemen sonra, implantın varlığı elle dokunularak kontrol

edilmelidir. Doğru olarak yerleştirilen bir implant, hem doktorunuz hem de sizin

tarafınızdan baş parmak ve parmağınız arasında hissedilebilir. Elle dokunarak

implantın varlığının teyit edilmesinin % 100 uygun bir yöntem olmadığı

bilinmelidir.

• İmplantın el ile hissedilemediği veya varlığından şüphelenildiği durumlarda,

implantın varlığını teyit etmek için başka yöntemler kullanılmalıdır.

• İmplantın varlığı doğrulanana kadar, gebeliğe karşı korunamayabilirsiniz ve

gebeliği önlemek için bir bariyer yöntemi (örn; kondom) kullanılmalıdır.

• Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılacaktır. Sıkı bandajı 24 saat

ve yerleştirme alanındaki küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkartabilirsiniz.

• İmplant yerleştirildikten sonra, doktorunuz size yerleştirme yerini, yerleştirme

zamanını ve implantın çıkarılması veya değiştirilmesi gereken son tarihi içeren

Kullanıcı Kartı verecektir. Karttaki bilgilerin daha sonraki çıkarma işlemini

kolaylaştıracağından, bu kartı güvenli bir yere koyunuz.

IMPLANON NXT nasıl çıkarılmalıdır?

• İmplant yalnızca çıkarma tekniğini bilen bir doktor tarafından çıkarılmalıdır.

• İmplant, isteğiniz üzerine veya yerleştirildikten en fazla 3 yıl sonra çıkarılır.

• Implantın yerleşim yeri Kullanıcı Kartında belirtilmiştir.

• Doktor implantı saptayacaktır. İmplant saptanamadığında doktorunuz röntgen,

ultrason ya da manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniklerini kullanabilir.

• Üst kolunuz temizlenecek ve uyuşturulacaktır.

• İmplantın ucundan aşağı doğru başlayarak küçük bir kesiyapılacaktır.

• İmplant insizyona doğru yavaşça itilir ve bir pens (forseps) ile çıkarılır.

• Seyrek olarak, implant sert doku ile çevrilmiş olabilir. Bu durumda implant

çıkarılmadan önce dokuya küçük bir kesi yapılması gerekebilir.

• Eğer doktorunuzdan IMPLANON NXT’yi başka bir implant ile değişitirmesini

isterseniz, yeni implant aynı kesiyerine yerleştirilebilir.

• Kesi, bir steril yapışkanlı bant (steri-strip) ile kapatılacaktır.

• Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılacaktır. Sıkı bandajı 24 saat

sonra ve yerleştirme alanındaki küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkartabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Ergenlerdeki kullanım şekli ve dozu,yetişkinlerinkiyle aynıdır.

IMPLANON NXT’nin etkililiği ve güvenliliği, üreme dönemindeki kadınlarda kanıtlanmıştır.

Etkililik ve güvenliliğin, ergenlik dönemi sonrası adolesanlar için aynı olması

beklenmektedir. IMPLANON NXT’nin menarş (ilk adet) dönemi öncesi kullanımı uygun

değildir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı uygun değildir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar ile ilgili herhangi bir

çalışma yoktur.

Eğer IMPLANON NXT’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IMPLANON NXT kullandıysanız

Doktor tarafından cilt altına yerleştirilen bir ürün olduğu için bu başlık geçerli değildir.

IMPLANON NXT’yi kullanmayı unutursanız

Doktor tarafından cilt altına yerleştirilen bir ürün olduğu için bu başlık geçerli değildir.

IMPLANON NXT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İstediğiniz zaman implantı çıkarmak için doktorunuza başvurabilirsiniz. İmplant el ile

dokunarak saptanamaz ise, doktorunuz implantı tespit etmek için röntgen, ultrason ya da

manyetik rezonans tekniklerini kullanabilir. İmplantın tam pozisyonuna bağlı olarak,

çıkarılma işleminde güçlük olabilir ve ufak bir cerrahi girişim gerekebilir.

IMPLANON NXT’nin çıkarılması sonrasında, gebe kalmak istemiyorsanız, doktorunuzdan

diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi alınız.

Gebe kalmak için IMPLANON NXT kullanmayı bırakıyorsanız, genellikle gebe kalmadan

önce doğal periyoda dönene dek beklenmesi önerilir. Böylece bebeğin doğum zamanının

hesaplanması kolaylaşır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IMPLANON NXT’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Adet kanaması IMPLANON NXT’nin kullanımı süresince düzensiz aralıklarda meydana

gelebilir. Bu durum, ped kullanılmasını gerektirmeyen hafif bir lekelenme veya sınırlı bir

periyod gibi gözükebilen ve hijyenik korunma gerektiren daha hafif bir kanama şeklinde

olabilir. Aynı zamanda tamamında hiç kanama görülmeyebilir. Düzensiz kanamalar,

IMPLANON NXT’nin gebeliği önleyici etkisinin azaldığını göstermez. Genellikle herhangi

birşey yapmanızı gerektirmez. Ancak, kanama şiddetli olur ve uzun sürerse doktorunuza

danışınız.

Olası ciddi yan etkiler

Ciddi istenmeyen etkiler, “Kanser” ve “Damar tıkanıklığı” bölümlerinde tanımlanmıştır.

Lütfen ek bilgi için bu bölümü okuyunuz ve size uyan bir durum var ise hemen doktorunuza

danışınız.

Bildirilen yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın (>1/10)Her 10 kişiden birden fazla

Yaygın (1/10-1/100) Her 100 kişiden birden az, her 10 kişiden birden daha fazla

Yaygın olmayan (1/100-1/1000) Her 1000 kişiden birden az, her 100 kişiden birden daha fazla

• Akne (sivilce)

• Baş ağrısı

• Vücut ağırlığı artışı

• Memede gerginlik ve ağrı

• Düzensiz kanama

• Vajina enfeksiyonu

• Saç dökülmesi

• Baş dönmesi (sersemlik)

• Depresif mizaç

• Duygusal değişkenlik

• Sinirlilik

• Cinsel istek azalması

• İştah azalması

• Karın ağrısı

• Bulantı

• Mide ve bağırsaklarda

şişkinlik

• Ağrılı adet

• Vücut ağırlığı azalması

• Nezle benzeri belirtiler

• Ağrı

• Yorgunluk

• Sıcak basması

• İmplant yerinde ağrı

• İmplant yerinde

reaksiyon

• Yumurtalık kisti

• Kaşıntı

• Genital bölgede kaşıntı

• Döküntü

• Aşırı kıllanma

• Migren

• Anksiyete (kaygı, endişe)

• Uykusuzluk

• Uykululuk hali

• İshal

• Kusma

• Kabızlık

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Vajinal rahatsızlık

(örn.vajinal akıntı)

• Meme büyümesi

• Meme akıntısı

• Pelvik kramp (kasık

bölgesinde ağrı)

• Sırt ağrısı

• Ateş

• Sıvı toplanması

• Zor ve ağrılı idrar yapma

• Alerjik reaksiyonlar

• Boğaz ağrısı ve

alevlenme (inflamasyon )

• Nezle

• Eklem ağrısı

• Kas Ağrısı

• İskelet Ağrısı

Bu yan etkiler dışında nadiren kan basıncı yükselmesi gözlenmiştir. Aynı zamanda yağlı cilt

de gözlenmektedir. Eğer (i) yüz, dil veya farinkste şişme; (ii) yutmada zorluk; veya (iii)

kurdeşen ve nefes almada zorluk gibi alerjik rahatsızlık (anjiyoödem) belirtileri görülürse,

hemen doktorunuza başvurmalısınız. IMPLANON NXT'nin yerleştirilmesi ve çıkarılması

sırasında, enjeksiyon bölgesinde morarma, ağrı, kaşıntı ya da nadir olarak enfeksiyon ortaya

çıkabilir. Yerleştirme bölgesinde nedbe ya da apse oluşabilir. Hissizlik ya da uyuşukluk (veya

his azalması) görülebilir. Doğru yerleştirilmediğinde, implantın yer değiştirmesi ya da

çıkması da olasıdır. İmplantın çıkarılma sırasında cerrahi girişim gerekebilir.

Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenen

herhangi bir yan etki gerçekleşirse, lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. IMPLANON NXT’nin saklanması

IMPLANON NXT’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

30°C’nin altında, oda sıcaklığında, ışık ve rutubetten koruyarak, orijinal ambalajında

saklayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız IMLANON NXT’yi şehir suyuna veya çöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe- İSTANBUL

Üretim yeri:

N.V. ORGANON

PO Box 20, 5340 BH Oss, Hollanda

Bu kullanma talimatı .../../... tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

IMPLANON NXT ne zaman yerleştirilir:

Yerleştirilme işleminin ne zaman yapılacağı, kadının yakın zamandaki doğum kontrolü

hikayesine bağlıdır:

Öncesinde hormon içeren doğum kontrolü yöntemi kullanılmadığında:

İmplant adet siklusun 1. günü (Adet kanamasının ilk günü) ve 5. günü arasında

yerleştirilmelidir.

Birleşik hormon içeren doğum kontrolü yönteminden değiştirme (birleşik oral doğum

kontrolü), vajinal halka ya da transdermal flaster):

İmplant tercihen, önceki birleşik oral doğum kontrolü tedavisinin son etkin tablet (etkin

madde içeren son tablet) kullanım gününden sonraki gün, fakat en geç olarak tabletsiz dönem

veya önceki birleşik oral doğum kontrolünün en son plasebo tabletini takiben

yerleştirilmelidir. Vajinal halka ya da transdermal flaster kullanıldığı durumlarda, ama en geç

sonraki uygulama gününe kadar istenilen zamanda implant yerleştirilmelidir.

Yalnızca-progestagen yönteminden değiştirme (örn: minipil, enjekte edilebilen, implant ya da

rahim içi araç (RİA)):

Yalnızca-progestagen yöntemlerinin birçok çeşidi olduğundan, implantın yerleştirilmesi

aşağıdakiler gibi olmalıdır:

• Enjekte edilebilen doğum kontrol yöntemleri: Olunması gereken bir sonraki enjeksiyon

gününde implant yerleştirilmelidir.

• Minipil: Kadın herhangi bir gün minipilden IMPLANON NXT kullanımına geçiş

yapabilir. İmplant, minipil kullanımının kesilmesinden sonraki gün yerleştirilebilir.

• İmplant/Rahim içi araç uygulanması (RİA): Önceki implantınız veya RİA’nızın çıkarıldığı

gün implant yerleştirilebilir.

Düşük veya kürtaj sonrasında

• İlk trimester: İlk trimesterdeki düşük ve kürtaj sonrası hemen implant yerleştirilebilir.

Eğer ilk trimesterdeki düşük ve kürtaj sonrası beş gün içinde implant yerleştirilmezse,

‘Öncesinde hormon içeren doğum kontrolü yöntemi kullanılmadığında’ başlığı altındaki

talimatlara uyunuz.

• İkinci trimester: İkinci trimesterdeki düşük ve kürtaj sonrası 21 ila 28. günler arasında

implantı yerleştiriniz.

Doğum sonrasında

Emzirme durumunda: Doğum sonrası dördüncü haftadan sonra implant yerleştirilmelidir

(bakınız Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) Bölüm 4.6 “Laktasyon dönemi”).

Emzirmeme durumunda: Doğum sonrası 21 ila 28. günler arasında implant

yerleştirilmelidir.

Not:

IMPLANON NXT implantın doğru zamanda yerleştirilmesini içeren yukarıdaki talimatları

uygulamanız önemlidir. Eğer yukarıdaki talimatlardan sapılırsa, gebelik olasılığı

uzaklaştırılmalıdır ve kadına implantın yerleştirilmesi sonrası 7 güne kadar, kondom gibi

hormon içermeyen bir doğum kontrol yöntemi kullanımı da tavsiye edilmelidir.

IMPLANON NXT nasıl yerleştirilir:

IMPLANON NXT implantının başarılı bir şekilde kullanılabilmesi ve daha sonra da

çıkarılabilmesi için, talimatlara göre dikkatlice ve doğru olarak subdermal yerleştirilmesi

gerekir. Yerleştirilme sonrası gerek doktor gerekse kadın implantı eliyle dokunarak,

yerleştirildiği yerde hissedebilmelidir.

İmplant çok derine yerleştirilirse, sinirler veya damarlar zarar görebilir. İmplant çok derine

veya hatalı olarak yerleştirilirse, parestezi (sinir hasarına bağlı) veya yerleştirildiği yeri

değiştirme (kas içerisine veya fasyaya yerleştirilmesine bağlı) ve seyrek olarak damar

içerisine yerleştirilme görülebilir. Dahası implant çok derine yerleştirildiğinde, elle

hissedilemeyebilir ve implantın nerede bulunduğunun anlaşılması ve/veya çıkarılması zor

olabilir.

IMPLANON NXT’nin yerleştirilmesi, mikropsuz koşullar altında ve yalnızca, işlemi bilen bir

doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. İmplantın yerleştirilmesi yalnızca, implantın önceden

yüklenmiş olduğu aplikatör ile gerçekleşmelidir.

İğnenin yerinin ve hareketlerinin net bir şekilde görülebilmesi için doktorun, tüm yerleştirilme

işlemini oturduğu yerde yapması önerilir.

• Kadın, genellikle kullanmadığı kolun dirsekten bükülmüş ve dışa doğru dönmüş durumda

muayene masasına yatırılmalı ve el bileği kulağına paralel olarak ya da eli başına yakın

olacak şekilde durmalıdır (Şekil 1).

• Kadının kullanmadığı kolunun üst bölümünün iç tarafında, humerus medial epikondilinin

yaklaşık 8-10 cm yukarısında olan yerleştirilme yerini belirleyiniz.

• Steril bir işaret kalemiyle birincisi implantın yerleştirileceği yere, ikincisi bunun birkaç

cm. proksimaline olmak üzere iki işaret koyunuz (Şekil 2). İkinci işaret daha sonra,

yerleştirilme işlemi sırasında yön gösteren bir kılavuz olarak kullanılacaktır.

• Yerleştirme yerini arıtkan bir solüsyon ile temizleyiniz.

• Yerleştirme yerini uyuşturunuz (örneğin; hemen deri altına, planlanan yerleştirme kanalı

boyunca % 1’lik 2 ml lidokain enjekte edilerek veya uyuşturucu spreyle).

• Steril tek kullanımlık IMPLANON NXT aplikatör içeren implantı blisterinden çıkarınız.

• Aplikatörü, iğnenin hemen yukarısında olmak üzere, yüzey bölgesinden tutunuz ve

implantı içeren iğnenin üzerindeki koruyucu saydam kapağı çıkarınız (Şekil 3). Eğer

kapak aplikatörden kolayca ayrılmıyorsa, aplikatör kullanılmamalıdır. İğnenin ucundan

içeriye baktığınızda, beyaz renkli implantı görebilirsiniz. İğne geri çekilip implantın

aplikatörden serbest kalması sağlandığından, iğneyi deri altına tümüyle sokuncaya

kadar mor renkli sürgüye dokunmayınız.

• Yerleştirme yeri çevresindeki deri, boşta olan elinizin baş ve işaret parmağı ile gerilir

• İğneyi, ucu deriyle yaklaşık 30°C açı yapacak şekilde deriye batırınız (Şekil 5).

• Aplikatörü aşağıya doğru indirip yatay konuma getiriniz. Deriyi iğnenin ucuyla

kaldırırken, iğneyi tüm uzunluğu boyunca ileriye doğru kaydırınız. Hafif bir direnç

hissedebilirsiniz ama aşırı güç kullanmayınız (Şekil 6). İğne deri altına tamamen

girmezse, implant gereken şekilde yerleştirilemeyecektir.

• Aplikatörü aynı pozisyonda tutarken ve iğne tam olarak deri altına girmiş durumdayken

mor renkli sürgünün kilidini, hafifçe aşağıya doğru bastırarak açınız. Sürgüyü duruncaya

kadar arkaya doğru çekip, implantı deri altındaki en son pozisyonunda kalmasını

sağlayınız, iğneyi aplikatörün gövdesi içerisinde kilitleyiniz (Şekil 7). Eğer sürgü arkaya

doğru tamamen çekilemezse, iğne de tam olarak geriye çekilemez ve implant,

gereken şekilde yerleştirilememiş olur. Aplikatörü artık çıkarabilirsiniz.

• Her zaman kadının koluna implantın yerleştirilmesinden hemen sonra varlığını

palpasyon ile kontrol ediniz. İmplantın her iki ucunu da palpe ederek, 4 cm

uzunluğundaki çubuğun varlığını doğrulayabilirsiniz (Şekil 8).

Eğer implantı hissedemezseniz veya varlığından şüphe duyarsanız,

• Aplikatörü kontrol ediniz. İğne tamamen geri çekilmelidir ve sadece obturatörün mor ucu

görünmelidir.

• İmplantın varlığını teyit etmek için diğer yöntemleri kullanınız. Uygun yöntemler: iki

boyutlu röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), doğrusal-dizilimli, yüksek frekanslı (10

MHz veya daha yüksek) bir transduserle ultrason taraması (US) veya manyetik rezonans

(MR). İmplantın lokalizasyonu amacıyla BT, US veya MR kullanmadan önce, talimat

almak üzere lokal IMPLANON NXT tedarikçisine danışılması önerilir. Bu görüntüleme

yöntemleriyle bir sonuç alınamazsa, implantın deri altında durduğunun, hastadan alınan

kan örneğindeki etonogestrel düzeyi ölçülerek doğrulanması önerilir. Schering-Plough bu

durumda, uygulanacak uygun prosedür konusunda bilgi sağlayacaktır. İmplantın yerinde

durduğu doğrulanana kadar, hormon içermeyen bir doğum kontrol yöntemi

kullanılmalıdır.

• Yerleştirme yerinin üzerini, küçük bir yapışkan bandajla kapatınız. Kadından, implantı

elle hissetmesini isteyiniz.

• Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılır. Kadın sıkı bandajı 24 saat

sonra ve küçük bandajı 3-5 gün sonra yerleştirme yerinden çıkarabilir.

• Kullanıcı Kartını doldurunuz ve kadına saklaması için veriniz. Aynı zamanda yapışkanlı

etiketleri de doldurunuz ve kadının tıbbi kaydına ekleyiniz.

• Aplikatör sadece tek kullanımlıktır ve biyolojik atıkların yok edilmesine ilişkin yerel

düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

IMPLANON NXT nasıl çıkarılır:

İmplantın çıkarılmasına başlanmadan önce doktor, IMPLANON NXT’nin yerini öğrenmek

için Kullanıcı Kartı’na bakmalıdır. İmplantın koldaki yerini, palpasyonla tam olarak

doğrulayınız.

İmplant el ile hissedilemiyorsa, varlığını doğrulamak için iki-boyutlu röntgen kullanılabilir. El

ile hissedilemeyen bir implantın yeri, çıkarma işlemi öncesinde mutlaka belirlenmelidir.

Bilgisayarlı tomografi (BT), doğrusal-dizilimli, yüksek frekanslı (10 MHz veya daha yüksek)

bir transduserle ultrason taraması (US) ya da manyetik rezonans görüntülemesi (MR), uygun

yöntemlerdir. Eğer bu görüntüleme yöntemleriyle sonuç alınamazsa, implantın doğrulanması

amacıyla etonogestrel tayini yapılabilir. Daha fazla yol gösterici bilgi için lütfen lokal

tedarikçinizle iletişim kurunuz.

El ile hissedilemeyen bir implantın yeri saptandıktan sonra çıkarma işlemi, ultrason

kılavuzluğu altında yapılabilir.

İmplantın yerleştirildiği yerden başka bir yere göç ettiğinden söz eden raporlarla, ara sıra

karşılaşılmaktadır; implantın çok derinlere yerleştirilmediği sürece bu yer değiştirme

genellikle, orijinal pozisyonuyla karşılaştırıldığında pek azdır (bkz Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)

bölüm 4.4. “Uyarılar”). Çok derine yerleştirilmiş bir implantın palpasyonla, US ve/veya MR

ile lokalizasyonu zor olabilir ve daha büyük bir kesi ve daha fazla zaman gerektirebilir.

Implant, yalnızca aseptik koşullar altında ve çıkarma tekniğini bilen bir doktor tarafından

çıkarılmalıdır.

İmplantın yerleşimi tam olarak bilinmeksizin, çıkarma amacıyla cerrahi girişimlere

başvurulması kesinlikle düşünülmemelidir.

Derine yerleştirilmiş implantlar, koldaki derin sinirlere ve damarlara zarar verilmemesi için

dikkatlice ve kol anatomisini bilen doktorlar tarafından çıkarılmalıdır.

İmplant çıkarılamıyorsa, daha fazla yol gösterici bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime

geçiniz.

• Kesi alanını temizleyiniz ve antiseptik uygulayınız. El ile implantın yerini saptayınız ve

distal ucu (dirseğe en yakın uç) örneğin steril bir kalemle işaretleyiniz (Şekil 9).

• Koldaki, kesi yapılacak işaretli bölgeye (örneğin 0.5-1 ml % 1’lik lidokain ile) anestezi

uygulayınız (Şekil 10). Deri yüzeyine yakın durmasını sağlamak için implantın altına

lokal anestetik enjekte ettiğinizden emin olunuz.

• İmplantı sabitlemek için proksimal uca bastırınız (Şekil 11); implantın distal ucunu

gösteren çıkıntı ortaya çıkabilir. İmplantın distal ucundan başlayarak, dirseğe kadar 2

mm.lik uzunlamasına kesi yapılır.

• İmplant kesiye doğru ucu görününceye dek yavaşça itilir. İmplant forseps (tercihen eğri

mosquito forseps) ile tutulur ve implant çıkarılır (Şekil 12).

• İmplantın çevresi bir doku kılıfıyla kuşatılmışsa, bu kılıfta bir kesi yapınız ve implantı bir

forsepsle tutup çıkarınız (Şekil 13 ve 14).

• Eğer keside implantın ucu görünmez ise, kesi içine yavaşça bir forseps yerleştirilir (Şekil

15). Eliniz ile tuttuğunuz forsepsi çeviriniz (Şekil 16). İkinci bir forseps ile implant

çevresindeki doku dikkatlice ayrılır ve implant tutulur (Şekil 17). Daha sonra implant

çıkarılabilir.

• Uzunluğu 4 cm olan implant çubuğunun tamamen çıkarılmış olduğunu teyit etmek için,

uzunluğunu ölçerek doğrulayınız.

• Eğer kadın IMPLANON NXT kullanımına devam etmek isterse, eski implant

çıkarıldıktan sonra aynı insizyon yeri kullanılarak derhal yeni bir implant yerleştirilebilir

(bkz “IMPLANON NXT nasıl değiştirilir”)

• İmplant çıkarıldıktan sonra, kesi yerini steri-strip ile kapatınız ve yapışkanlı bir bandaj

uygulayınız.

• Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapınız. Kadın sıkı bandajı 24 saat

sonra ve küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkarabilir.

IMPLANON NXT yenisiyle nasıl değiştirilebilir:

Önceki implant çıkarıldıktan sonra hemen yenisi yerleştirilebilir ve “IMPLANON NXT nasıl

yerleştirilir” kısmında anlatılan yerleştirme prosedürüyle aynıdır.

Yeni implant aynı kola ve önceki implantın çıkarıldığı aynı insizyon yeri boyunca

yerleştirilebilir. Yeni bir implant aynı insizyonla yerleştirilecekse, yerleştirileceği yeri bir

anestetikle (örneğin 2ml %1 lidokainle), insizyon başlangıcında itibaren “yerleştirilme

kanalı” boyunca enjekte ederek anestezi uygulayınız ve yerleştirme talimatındaki bundan

sonra gelen basamakları izleyiniz.

kt resim: 
Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.