YAZZ 24+4 film kaplı tablet

YAZZ 24+4 film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI

Etkin maddeler:

Her bir film kaplı tablet 3 mg drospirenon ve 0.02 mg etinilestradiol içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit , kırmızı demir oksit .

Etkin madde içermeyen beyaz renkli tabletlerde; laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon

25000, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  bu  ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. YAZZ 24+4 nedir ve ne için kullanılır?

2. YAZZ 24+4 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. YAZZ 24+4 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. YAZZ 24+4’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

1. YAZZ 24+4 nedir ve ne için kullanılır?

 

YAZZ 24+4 Film Kaplı Tablet ambalajında, etkin madde içeren 24 adet ve etkin madde içermeyen 4 adet film kaplı tablet bulunur. Açık pembe renkli her bir tablet, 3 mg drospirenon ve 0.02 mg etinilestradiol etkin maddelerini içerir. Bu tabletler; yuvarlak, bikonvex, bir yüzünde düzgün altıgen kabartma içine “DS” baskılı şeklindedir. Etkin madde içermeyen tabletler ise beyaz renkli ve yuvarlak şeklindedir.

YAZZ 24+4’ün içindeki etinil estradiol ve drospirenon hormonları hipofiz bezinden salgılanan ve folikülün yumurtlama aşamasına kadar olgunlaşması için gerekli olan folikül stimülan hormonun (FSH) ve luteinizan hormonun (LH) salgılanmasını baskılarlar ve böylece yumurtlama engellenir.

Progestagenler (drospirenon) servikal mukusu koyulaştırır, bu sayede spermin ovuma ulaşması engellenir. Fallop tüplerinin hareketleri ve sekresyonları da etkilenebilir.

Progestagenler (drospirenon) endometriyumda değişikliklere yol açar, endometriyum döllenmiş bir yumurtanın yerleşmesini engelleyecek bir şekilde incelir.

YAZZ 24+4,

Gebeliğin önlenmesi için,

Vücutta su tutulmasına bağlı oluşan belirtilerde iyileşme sağlanması amacıyla, Doğum kontrol hapı kullanmak isteyen ve aknesi olan kadınların tedavisi,

Adet öncesi yaşanan rahatsızlıkların tedavisi için kullanılır.

 

2. YAZZ 24+4’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

YAZZ 24+4’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Damar tıkanıklığı ya da hikayesi varsa,

Damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı, geçici felç gibi durumlar varsa,

Görme bozuklukları, konuşma bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde güçsüzlük veya his kaybı gibi belirtilerin eşlik ettiği migreniniz varsa,

Damarları etkilemiş şeker hastalığınız varsa, Damar tıkanıklığı için ciddi risk faktörü varsa,

Kan yağlarının artmış olduğu pankreas iltihabı varsa, Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, Karaciğer tümörü varsa,

Seks steroidlerinden etkilenen cinsel organların ya da memenin bilinen veya şüpheli kötü huylu hastalıkları varsa,

Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa, Bilinen hamilelik veya şüphesi varsa,

YAZZ 24+4’ün içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırıduyarlılık) varsa,

YAZZ 24+4’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Dolaşım bozukluğunuz varsa, Sigara kullanıyorsanız

Ailede önceden geçirilmiş dolaşım bozukluğu varsa,

Şişmanlık,

Kan yağlarında yükseklik, Yüksek tansiyon,

Migren,

Kalp kapak hastalığı, Kalpte ritim bozukluğu,

Uzun süre hareketsizlik, ameliyatlar

Lohusalık,

Şeker hastalığı,

Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan sistemik lupus eritematozus

Böbrek yetmezliğine neden olan bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemolitik üremik sendrom, Kronik iltihabi bağırsak hastalığı,

Bir tür kansızlık olan orak hücreli anemi, Cinsel organlarda ve memelerde kitle,

Böbrek yetmezliği,

Safra yolları tıkanıklığına bağlı sarılık, kaşıntı, Safra taşı,

Demir birikimi görülen porfiri,

Beyine bağlı bir hastalık olan Sydenham koresi, Hamileliğe bağlı herpes,

İşitme kaybı,

Ailevi anjiyoödem (dudaklarda, dilde şişme), Karaciğer fonksiyon bozuklukları,

Hamileliğe bağlı yüzde sarı-kahverengi lekelenmeler varsa ,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

YAZZ 24+4’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletler yeterli miktarda su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

YAZZ  24+4, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer, YAZZ 24+4 kullanımı sırasında hamilelik meydana gelirse, kullanım durdurulmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

YAZZ 24+4, emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

YAZZ 24+4’ün araç ve makine kullanma becerileri üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

YAZZ 24+4’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler YAZZ  24+4, laktoz içermektedir.  Eğer daha önceden doktorunuz  tarafından bazı şeker çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu ilacı

kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında YAZZ  24+4’ün etkisi değişebilir. YAZZ  24+4’ü, aşağıdaki ilaçlarıla birlikte kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz:

Mikrozomal enzimleri etkileyen ilaçlar, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar, Antibiyotikler,

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin-II-reseptör antagonistleri, Potasyum tutucu idrar söktürücüler,

İdrar söktürücü olan aldosteron antagonistleri,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. YAZZ 24+4 nasıl kullanılır?

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

YAZZ 24+4, paketin üstünde oklarla gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır. Etkin madde içermeyen 4 tabletin alımına başlanmasından 2-3 gün sonra kanama başlar ve bir sonraki pakete başlandığında devam ediyor olabilir.

YAZZ 24+4 ile ilk kutuya başlama: Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa tabletler kanamanın ilk günü alınmaya başlanmalıdır. Tabletlere kanamanın 2 ile 5. günleri arasında da başlanabilir ancak, bu durumda ilk 7 gün boyunca ek bir yöntemle korunulmalıdır.

Başka bir doğum kontrol hapından geçiş yapılması: Bir önceki doğum kontrol hapının son tabletinin alındığı günün ertesi günü YAZZ 24+4’e başlanmalıdır. En fazla tabletsiz veya etkin madde içermeyen tablet alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa  YAZZ  24+4 alımına  bunların  çıkarıldığı  gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır.

Sadece progesteron içeren bir yöntemden geçiş yapılması: Herhangi bir günde geçiş yapılabilir ancak tablet alımının ilk 7 günü ek yöntem kullanılmalıdır.

Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşükten sonra: Hemen başlanabilir. Ek yönteme gerek duyulmaz.

Doğumdan sonra ya da ikinci 3 ayda gerçekleşen düşükten sonra: Doğumu ya da düşüğü takip eden 21-28. günlerde başlanmalıdır. Eğer daha geç başlanacaksa kullanımın ilk 7 gününde ek bir yöntem  kullanılmalıdır.  Daha  öncesinde  cinsel  birleşme  olduysa,  doğum  kontrol  hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki kanama beklenmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri kutunun üzerinde belirtilen sırayla, her gün günün aynı saatinde, yeterli miktarda su ile almalısınız. Tabletler sürekli olarak alınacaktır. Birbirini izleyen 28 gün boyunca hergün, günde bir tablet alacaksınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

YAZZ 24+4’ün çocuklarda geçerli bir kullanım endikasyonu bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

YAZZ 24+4’ün yaşlılarda kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif veya orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olan kadınlarda, YAZZ 24+4 kullanımına

bağlı olarak kandaki potasyum değerlerinde anlamlı bir değişme beklenmez.

YAZZ 24+4 kullanımı öncesi kandaki potasyum değerleri üst sınırda olan ve ek olarak potasyum tutucu ilaçlar (örn: yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar gibi) kullanan

kadınlarda kandaki potasyum değerlerinin üst sınırı aşabilme riski gözönüne alınmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan kadınların karaciğer fonksiyonlarında görülen

ani veya süregen değişiklikler, bu değerler normale dönene kadar YAZZ 24+4 kullanımının kesilmesini gerektirebilir.

Eğer YAZZ  24+4’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla YAZZ 24+4 kullandıysanız:

YAZZ  24+4’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Etkin madde içeren tabletlerin aşırı dozda kullanımında bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama görülebilir. Eğer sizde bu belirtiler varsa doktorunuza başvurunuz.

YAZZ 24+4’ü kullanmayı unutursanız:

Etkin madde içermeyen beyaz renkli tablet alınması unutulduğunda ek tedbir gerekmez, ancak unutulan tablet atılmalıdır.

Etkin madde içeren açık pembe renkli tablet alınması unutulduğunda:

- 12 saatten daha az zaman geçmişse hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalıdır. Sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir.

- 12 saatten fazla zaman geçmişse;

1. haftada: Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk 7 gün ek bir yöntem kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birleşme olduysa hamilelik ihtimali göz önüne alınmalıdır.

2. haftada: Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da birden fazla tablet unutulmuşsa ek yöntem kullanılmalıdır.

3. haftada: Unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa aşağıdaki 2 seçenekten birinin uygulanmasıyla ek yönteme gerek kalmaz. Aksi takdirde 1. seçeneğe ilave olarak ek yöntem kullanılmalıdır.

1- Son unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Kalan etkin madde içeren tabletler bitene kadar normal zamanda kullanılmalıdır. 4 etkin madde içermeyen tablet atılmalıdır ve bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun etkin madde içeren tabletleri bitene kadar kanama beklenmez, ancak tablet alınan günlerde lekelenme veya ara kanamalar görülebilir.

2- Kullanılan kutu bırakılmalıdır. 4 gün aradan sonra (tablet unutulan günler de dahil) yeni kutuya başlanır.

Mide-bağırsak bozukluğu durumunda ek yöntem kullanılmalıdır. Tablet alımından sonra 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için yapılan öneriler geçerlidir. Eğer normal tablet alma programı değiştirilmek istenmezse, gereken ekstra tabletler başka bir kutudan alınmalıdır.

Adet kanamasının öne alınması ya da ertelenmesi: Adet kanamasını ertelemek için kullanılan kutudaki etkin madde içermeyen tabletler alınmaz ve yeni bir YAZZ 24+4 kutusundaki etkin madde içeren tabletlerden almaya devam edilir. Bu uzatma, 2. paketteki aktif tabletler bitinceye

kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içinde ara kanama ya da lekelenme olabilir. Etkin madde içermeyen tablet döneminden sonra normal kullanıma devam edilir. Adet kanamasını

haftanın başka bir gününe kaydırmak için etkin madde içermeyen tablet dönemi istenildiği kadar kısaltılabilir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

YAZZ 24+4 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

YAZZ 24+4 kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Hamile kalmak istemiyorsanız, diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri için doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

 

4. Olası yan etkiler nelerdir?

 

Tüm ilaçlar gibi YAZZ 24+4’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  YAZZ  24+4’ü  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerji(aşırı duyarlılık) reaksiyonları

Tek taraflı bacak ağrısı ve/veya şişme

Sol kola yayılan ya da yayılmayan ani şiddetli göğüs ağrısı

Ani nefes darlığı

Aniden başlayan öksürük

Alışılmamış, şiddetli, uzamış baş ağrısı Ani başlayan kısmi/tam görme kaybı Çift görme

Konuşmada bozulma ya da konuşamama

Baş dönmesi

Nöbet

Vücudun bir parçasında ya da bir tarafında ani olarak ortaya çıkan belirgin hissizlik ya da güç kaybı

Hareket bozuklukları

Ani şiddetli karın ağrısı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin YAZZ

24+4’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Memede kitle,

Alışılmadık yoğun vajinal kanama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Karın ağrısı

Kilo artışı

Baş ağrısı

Depresif duygu durumu Duygu durum değişiklikleri Meme ağrısı

Meme hassasiyeti

Kusma İshal Ödem Migren

Cinsel istek azalması

Memede büyüme

Cilt döküntüsü, kurdeşen Kontakt lense tahammülsüzlük Kiloda azalma

Cinsel istek artması

Vajinal akıntı

Memede akıntı

Bunlar YAZZ 24+4’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında  bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. YAZZ 24+4’ün saklanması

YAZZ 24+4’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra YAZZ 24+4’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz YAZZ 24+4’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53

34770 Ümraniye - İstanbul

Üretici:

Schering GmbH und co. Produktions KG, Weimar-Almanya

Bu kullanma talimatı 02/03/2009 tarihinde onaylanmıştır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.