Kullanım Şartları

Kullanım Şartları ve Sözleşmesi

İlaçpedia.com’a hoş geldiniz. İlaçpedia sağlık profesyonelleri tarafından sağlık profesyoneli kullanıcılarına bilgi ve hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Tamamen ücretsiz sosyal bir oluşumdur. İlaçpedia.com’u kullanırken, sitedeki sözleşmeleri, kişisel verilerin korunması ile ilgili sözleşme ve uyarıları, aşağıdaki kullanım şartlarına uymayı ve bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.  Lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmayınız.

1. Sözleşmenin Kabulü

İşbu sözleşme kapsamında ‘biz’, ‘bize’, ‘bizim’, ‘İlaçpedia.com’, ‘site’, ‘web sitesi’ terimleri İlaçpedia.com’u, onun ortaklarını, varislerini, editörlerini, içerik sağlayıcılarını, yazarlarını kapsar ve yerine kullanılır.   ‘Siz’, ‘sen’, ‘kullanıcı’, ‘kullanıcılar’, ‘son kullanıcı’, ‘son kullanıcılar’, ‘üye’, ‘üyeler’, ‘premium üye’ ve ‘premium üyeler’ terimleri siteyi kullanan tüm kişiler, kurumlar ve kuruluşları kapsar ve yerine kullanılır. “İçerik sağlayıcı” ve “içerik sağlayıcılar” terimleri, ilaçpedia.com’a içerik sağlayan herhangi bir firma, kurum, şirket, ortaklık, ferdi, ortak veya limited şirket yerine kullanılır. Web sitemizi (‘’site’’)  herhangi bir şekilde kullandığınızda Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde (‘Sözleşme) belirtilen maddelerin ve şartların tümünü kabul edersiniz. İşbu ‘Sözleşme’ sizinle bizim aramızdaki tek ve tüm sözleşmedir ve Site, içerik, Site aracılığıyla sağlanan ürün ve hizmetler ve işbu sözleşmenin konusu ile ilgili tüm eski ve mevcut sözleşme, ibraz, salahiyet ve anlaşmaların yerine geçer. İşbu Sözleşme tarafınıza bildirilmeksizin çeşitli dönemlerde tarafımızca değiştirilebilir. Sözleşmenin son hali sitede yayınlanacaktır ve site kullanılmadan önce kullanıcı tarafından incelenmelidir. Sitemize erişim sağlayarak, son Sözleşme koşullarına uymayı kabul etmiş olursunuz. Siteyi kullanan herkes sitede açıkça yer alan kullanım sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür.

2. Telif Hakları ve Ticari Markalar

Sitede yer alan içerik, düzenleme, grafik, tasarım, derleme, tercüme, dijital dönüştürme ve site ile ilgili tüm konular, ilgili ulusal ve uluslararası telif, ticari marka ve diğer (fikri mülkiyet hakları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) iyelik hakları kapsamında korunmaktadır.  “İlaçpedia.com” markası ilaçpedia.com’un ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.    Sitede yer alan diğer ürün, firma adları ve içerik farklı şahısların ticari markası olabilir veya üzerinde telif hakkı bulunabilir.  Bu sunucu üzerindeki farklı belgelerin farklı telif hakları koşulları bulunabilir ve bu koşullar ilgili belgelere yazılı olarak eklenir.  İşbu sözleşme uyarınca izin verilen konular dışında bu türden herhangi bir içeriğin veya sitenin herhangi bir bölümünün kopyalanması, yeniden paylaşılması, kullanımı veya yayımlanması kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar sitede yer alan içerik, belge ve diğer malzemelerle ilgili iyelik hakkı talep edemez.   Siteye ilaçpedia.com tarafından bilgi ve malzeme eklenmesi, bu bilgi ve malzemelerle ilgili herhangi bir haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

3. Sınırlı Kullanım Hakkı

Sitede yer alan herhangi içerik, grafik, form veya belgenin izlenmesi, yazdırılması ya da indirilmesi kullanıcıya sadece şahsi kullanıma yönelik sınırlı ve tekelci olmayan bir yetki tanır.  Bu web sitesinde yer alan malzemelerin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, başka bir ortamda yayımlanması, yüklenmesi, iletilmesi, yayılması, ticari amaçlarla kullanılması, dağıtılması ya da herhangi bir elektronik veya mekanik bilgi-sağım sistemine eklenmesi yasaktır; ancak telif ve iyelik haklarıyla ilgili tüm kurallara uymak koşuluyla sitede yer alan malzemelerin bir kopyası kullanıcının kişisel bilgisayarına indirilebilir ve ancak ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir (yeniden satış veya yeniden dağıtım amacıyla kullanılamaz).  Sitede yer alan malzemelerin değiştirilmesi veya diğer herhangi bir amaç için kullanılması, içerik sağlayıcının telif ve diğer iyelik haklarının ihlali anlamına gelir.  Bu tür malzemelerin diğer herhangi bir web sitesinde veya bilgisayar şebekesinde kullanımı yasaktır.  Bu sitede yer alan malzemelerle ilgili tüm hak ve menfaatler (tüm telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar ve tüm işleme eserler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilaçpedia.com’a veya onun içerik sağlayıcılarına aittir. 

4. Düzenleme, Silme ve Değişiklik Yapma

İlaçpedia.com, sitede yer alan herhangi bir belge, bilgi veya içeriğin herhangi bir zamanda ihbarsız olarak düzenlenmesi veya silinmesi hakkını saklı tutar. 

5. İbrazlar

Herhangi bir ibrazda bulunmanız (örn. forumlara, yorumlara, soru-cevap servisine, eczacılara, mesaj panolarına veya yarışmalara ileti göndermek gibi) veya yaratıcı öneriler, fikirler, notlar, çizimler, kavramlar veya diğer bilgiler (toplu olarak “İbrazlar” şeklinde anılacaktır) göndermeniz durumunda, bu İbrazlardan sorumlu olursunuz.  İlaçpedia.com’un sunulan ibrazların hiçbirini gizli tutma zorunluluğu yoktur ve ilaçpedia.com bu ibrazların kullanımı veya ifşasıyla ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.  İşbu sözleşme ile kullanıcı tüm ibrazlarıyla ilgili gerekli haklara sahip olduğunu bu ibrazlarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslara ait hiçbir iyelik hakkını veya diğer hakları ihlal etmediğini ya da herhangi bir şekilde lekeleyici, hileli veya başka şekilde kanuna aykırı bilgiler içermediğini temin ve garanti eder. Ayrıca, tüm kullanıcılar sunduğu tüm ibrazlarla ilgili olarak ahlaki haklar olarak anılan haklardan feragat ettiğini temin eder.  İlaçpedia.com, yukarıda belirtilen maddeleri tahdit etmeksizin, her tür ve mahiyetteki ibrazın sorumluluğunu taşımaz.  

İlaçpedia.com, başkaları tarafından siteye sunulan ibrazların içeriğini desteklemez ve bunlarla ilgili sorumluluk taşımaz.  Siteye sunulan ibrazların sitede yer almadan önce ilaçpedia.com tarafından denetlenmesi şart olmadığı için bu ibrazlar hiçbir şekilde ilaçpedia.com’un düşüncelerini ve anlayışını yansıtmaz.    İlaçpedia.com sitede yer alan ibrazların içeriğinde yer alan ifade ve imalarla ya da siteye gönderilen ibrazların ve diğer malzemelerin doğruluğu ve güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir garanti vermez.  Ancak yine de ilaçpedia.com herhangi bir nedenle ve önceden uyarıda bulunmaksızın kullanıcının siteye ibraz göndermesini engelleme ya da bu tür ibrazları düzenleme, değiştirme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

6. Tazminat

Kullanıcı, ilaçpedia.com'un (topluca "Bağlı Taraflar") aşağıda belirtilen maddelerle ilgili olarak tahakkuk eden tüm talep, eylem, dava veya zabıtların yanı sıra tüm kayıp, hasar, borç, masraf ve giderlere karşı (makul seviyedeki avukat ücretleri ve mahkeme masrafları dahil) korumayı, tazmin etmeyi ve zararını karşılamayı kabul eder:  (a) kullanıcı tarafından siteye eklenen veya herhangi bir şekilde sunulan ve herhangi bir şahsın telif, ticari marka, meslek sırrı, ticari takdim şekli, patent haklarını ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya herhangi bir şahsı kötüleyen ya da ününü veya özel haklarını zedeleyen tüm malzemeler; (b) kullanıcının siteyi kullanımıyla bağlantılı olarak kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yalan beyanat; (c) kullanıcının bu sözleşme şartlarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi ve (d) siteden edinilen bilgiler dahil olmak üzere kullanıcının siteye erişimine bağlı olarak herhangi bir sorumluluk, kayıp, hak ve/veya masraf talepleri.  Ayrıca ilaçpedia.com kullanıcının sorumlu olduğu herhangi bir tazminat konusunda her tür savunma hakkını saklı tutar ve kullanıcının ilaçpedia.com'un her türlü savunmasına destek olma konusunda ilaçpedia.com’la işbirliği yapması şarttır.

7. Devredilemeyen Haklar

Kullanıcının bu siteyi kullanma hakkı devredilemez. Sağlık profesyonelleri taahütleri/beyanları doğrultusunda sağlık profesyoneli olarak site kullanım hakkını hiçbir şekilde başka şahıslara devredemez. Bilgi veya belge edinme amacıyla kullanıcıya verilen herhangi bir hak veya şifre devredilemez. 

8. Çocuklar

Çocuğunuzun veya kanunen velisi olduğunuz bir çocuğun bu siteyi kullanmasına izin verilemez. İzin verdiğiniz takdirde: sitenin kullanımına bağlı olarak çocuğun yaşayacağı tüm sonuçların sorumluluğunu şahsen üstlenmeyi kabul edersiniz.  

9. Üçüncü Şahıslarla İlgili Hizmetler

İlaçpedia.com hiçbir ürüne sahip değildir ve hiçbir ürün satışı veya ticari faaliyette bulunmaz. İlaçpedia.com olarak kullanıcı ile ticari siteler arasındaki alım-satım işlemlerinde yer alan bir taraf değiliz. KULLANICI BU TÜR TİCARİ SİTELERLE İLGİLİ TÜM RİSKİ TAMAMEN KENDİ BAŞINA ÜSTLENİR VE SİTEMİZİN BU TÜR TİCARİ SİTELERLE İLGİLİ MARKA TEMİNATI, AMACA UYGUNLUK, TİCARATE VE KANUNLARA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMMİ TEMİNATI SAĞLAMADIĞINI KABUL EDER.  İLAÇPEDİA.COM KULLANICI VE TİCARİ SİTELER ARASINDA GEÇEN HERHANGİ BİR ALIM-SATIM İŞLEMİ VEYA BU TÜR SİTELERDE YA DA SİTEMİZDE LİNKİ BULUNAN DİĞER HERHANGİ BİR SİTEDE YER ALAN HERHANGİ BİR BİLGİDEN KAYNAKLI OLARAK KULLANICININ (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK) UĞRADIĞI HİÇBİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.  Ticari sitelere ait ürün/hizmetlerin kalitesini, yeterliliğini, yasal uygunluğunu, amaca uygunluğunu ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılama kapasitesini değerlendirmek amacıyla gereken tüm araştırmaları istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz.  Ticari sitelerin, teminatlar, ürünlerin yeterliği ve diğer tüm sorunlarla ilgili konular dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde ilaçpedia.com üzerinde hiçbir bağlayıcı gücü yoktur.

10. Üçüncü Şahıslara Ait Ticari Sitelerle İlgili Kurallar

Kullanıcı, ticari sitelere erişim sağladığı sürece bu sitelerin tüm kural, kanun (özel kanunlar dahil) ve işleyiş yöntemlerine tabidir.  İlaçpedia.com, kullanıcının ticari sitelere sağladığı bilgilerden sorumlu değildir.  İlaçpedia.com ve ticari siteler bağımsız firmalardır ve hiçbir tarafın birbiri adına vaatte bulunma ve birbirini temsil etme yetkisi yoktur. İlaçpedia.com'un hiçbir firma ile ticari bir ilişkisi veya faaliyeti yoktur.

11. Tahvilat Kanunları

Bu sitede işlemlerimiz, beklentilerimiz, stratejilerimiz, mali durumumuz, gelecekteki ekonomik performansımız ve ürün ve hizmetlerimize yönelik taleplerin yanı sıra geleceğe yönelik beklenti, plan ve amaçlarımıza dair ifadeler bulunabilir. Bu ifadeler, pek çoğu kontrolümüzün dışında olan çeşitli belirsizliklere bağlı bir takım tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. Sitemizde “bekleme”, “ummak”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “uğraşmak”, “amaçlamak” ve benzeri ifadeler kullanıldığında geleceğe yönelik ifadeler amaçlanmaktadır ve bu ifadeler geleceğe yönelik ifadelerle ilgili tahvilat kuralları kapsamındadır.  Site ve içinde yer alan bilgiler herhangi bir tahvilatın satışına yönelik bir teklif veya teklif tahriki teşkil etmez. Burada yer alan bilgilerin hiçbiri tahvilatlarımızla ilgili dosya ve belgelerimizle bağlantılı değildir ve öyle görülmemelidir.

12. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemizde diğer web sitelerinin bağlantıları (Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, FDA vb.) yer alır. İlaçpedia.com bu web sitelerinin içeriği, doğruluğu veya bu sitelerde ifade edilen düşüncelerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu web sitelerinin doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili herhangi bir araştırma, denetim veya kontrol gerçekleştirmez.  Sitemizde herhangi bir web sitesinin bağlantısının yer alması, bu siteyi onayladığımız veya desteklediğimiz anlamına gelmez.  Sitemizden çıkmaya ve bu üçüncü şahıs sitelerine erişmeye karar vermeniz durumunda bununla ilgili tüm riskler tarafınıza aittir. 

13. Hakların İhlali Durumunda

İlgili kanununa tabi olan ilaçpedia.com tamamen kendi takdiriyle kullanıcının ilk kez veya tekerrür eden herhangi bir ihlal eylemine dahil olduğu kanaatine varırsa ihlal edildiği sonucuna varılan konu veya eylem her ne olursa olsun kullanıcının siteyi kullanma yetkisini sona erdirme hakkını saklı tutar, ancak buna zorunlu değildir.  İlaçpedia.com telif hakkı sahiplerinin malzemelerini korumak için kullanılan standart teknik tedbirlere uyar ve onlarla çatışmaz.  Ayrıca, kanunların ilgili maddesine uygun olarak ilaçpedia.com iddia edilen ihlallerle ilgili yazılı ihbar çekilmesi ve bu iddiaların ilgili kanunlar uyarınca işleme tabi tutulması konusunda resmi usulleri uygular.

İddia edilen ihlallerle ilgili ihbarlar konusunda yetkili temsilcimiz ile iletişime geçmelisiniz: 

Telefon: 0216 370 64 05

E.mail: iletisim@ilacpedia.com

Buna ek olarak telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer iyelik haklarıyla ilgili herhangi bir lekeleme veya ihlal eylemi hakkındaki herhangi bir yazılı ihbar yukarıda iletişim bilgileri verilen yetkili temsilcimize aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde gönderilmelidir: 

A. (1) ihlal edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi veya (2) ünü zedelenen şahıs adına hareket etme yetkisine sahip bir şahsın fiziksel veya elektronik imzası.

B. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı konusunun tanımı veya tek bir internet sitesinde yer alan birden çok telifli işi kapsayan tek bir ihbar olması durumunda sitede bulunan söz konusu işlerin listesi.  Aynı şekilde ihlal edilen diğer türden maddeler için de bu maddelerin listesi.

C. İhlal edildiği, ihlal eylemine maruz kaldığı iddia edilen veya lekeleyici olduğu iddia edilen ve kaldırılmasına veya erişiminin engellenmesine karar verilen maddenin tanımı ve maddenin tespit edilmesi için gereken bilgi. 

D. Adresiniz, telefon numaranız ve/veya elektronik posta adresiniz gibi tarafınıza ulaşmamız için gereken bilgiler.

E. Şikayet edilen maddenin kullanımının telif hakkı veya diğer iyelik hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanunlar tarafından belirtilmediğine dair samimi inancınızı belirten ifadeniz.

F. İhbarda verilen bilgilerin doğru olduğuna dair beyanatınız ve yalan yere yemin etme cezasına tabi olarak ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi veya ünü lekelenen şahıs adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyanatınız.

15. Çocuklar İçin İnternet Kalkanı Uyarısı

Çocuklarınızın zararlı malzemelere erişimini kısıtlama konusunda sizlere yardımcı olabilecek ebeveyn kontrollü korumalar (bilgisayar donanım, yazılım veya filtreleme hizmetleri gibi) piyasada mevcuttur.

16. Bilgi ve Basın Bültenleri

Sitede bizimle ilgili bilgi ve basın bültenleri yer alabilir.  Bu tür bilgiler hazırlandığı tarih itibariyle geçerlidir ve bu bilgileri ya da basın bültenlerini güncellemeyle ilgili herhangi bir görev ve sorumluluğumuz yoktur.  Basın bültenlerinde yer alan bizim dışımızdaki firmalarla ilgili bilgilerin veya tam tersinin tarafımızdan sağlanmış veya desteklenmiş olmadığı göz önünde bulundurularak bu bilgilere güvenilmemelidir.

17. İhracat Denetimi ve Diğer Uluslararası Bilgiler

Aksi belirtilmediği takdirde sitemizde yer alan malzemeler sadece ilaçpedia.com sitesi ve Türkiye’de bulunan ürünlerle ilgili sağlık profesyonellerine bilgi sunmak amacıyla sunulmaktadır.  İlaçpedia.com bu sitede yer alan malzemelerin Türkiye dışında kullanıma açık ve uygun olduğuna dair herhangi bir beyanatta bulunmaz.  Türkiye dışındaki ülkelerden bu siteye erişmeyi seçen kullanıcıların bu tercihleri tamamen kendi inisiyatiflerindedir ve eğer varsa yerel kanunlara uymak onların sorumluluğudur.  Sitede yer alan yazılımlar uluslararası ihracat kurallarına tabidir. Sitede yer alan, belirli bir zamanda veya süreli teknik aksaklıkların yaratacağı olumsuzluklardan ve/veya işleyişi aksaklıklarından ilacpedia.com sorumlu tutulamaz. İlaçpedia.com teknik aksaklıkların tespitine mütakip mümkün olan en kısa süre içerisinde bu aksaklıkları giderecektir.

18. Muhtelif

Kullanıcı ile ilaçpedia.com arasında bu sözleşmenin ihlalinden kaynaklanabilecek tüm ihtilaflar Ticari Kanunlar çerçevesinde Hakem Kararıyla en hızlı şekilde çözülecek ve gerekirse hakem kararına göre yetkili mahkemeye başvurulacaktır.  Hakem, işbu sözleşmenin içerdiği konulara hakim yasal ve ticari konularda uzman bir şahıs olabilir.  Hakemin cezai yetkisi yoktur.  Tüm taraflar ve hakem onayladığı takdirde hakem kararıyla çözüm aşaması telefon veya yazılı iletişimle gerçekleştirilebilir.  Hakem aksini talep etmediği sürece taraflar, temsilcileri, diğer katılımcılar ve hakemin kendisi ihtilafın gerekçesini, içeriğini ve sonucunu gizli tutabilir.  Ne şekilde olursa olsun işbu sözleşmenin taraflarının mükellefiyetleriyle ilgili hiçbir konu herhangi bir tarafça ihtilafın tahakkukundan sonraki bir (1) yıl içinde gündeme getirilemez.  İşbu sözleşmenin ihlali durumunda haklı olan taraf işbu belge ile kendisine verilen hakların yanı sıra makul ölçülerdeki mahkeme masraflarını ve avukat ücretlerini karşı taraftan tazmin etme hakkına sahiptir.  Yukarıdaki belirtilenlere rağmen, ilaçpedia.com kullanıcının işbu belge ile tanımlanan fikri mülkiyet haklarının veya gizlilik vecibelerinin ihlal edilmesi durumunda derhal ihtiyati tedbirden affedilme olanağına başvurabilir.  Sitede yer alan veya site ile bağlantısı olan herhangi bir konunun işbu Sözleşmenin maddeleriyle ihtilafa veya istikrarsızlığa düşmesi durumunda öncelik Sözleşme kurallarına verilecektir.  İşbu sözleşmenin hükümlerini yerine getirme konusundaki herhangi bir eksikliğimiz, söz konusu maddeden veya bu maddenin uygulanmasından feragat edilmesi anlamına gelmez. 

19. Tekzip ve Sınırlar

Bu sitede yer alan bilgilerde teknik hatalar veya yazım hataları olabilir. Bilgiler ihbarsız olarak değiştirilebilir veya güncellenebilir. Ayrıca ilaçpedia.com herhangi bir zamanda ihbarsız olarak bu bilgilerde değinilen ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili düzeltmeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

  • Tıbbi Tekzipler
  • Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla sağlık profesyonelleri için tasarlanmıştır.   Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekim, eczacı veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez.  Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi profesyonel bilgi/tavsiye almayı ihmal etmeyiniz. 

Site içeriğinin, reçeteli ilaçlara ait bilgilendirme gereklilikleri açısından resmi nizamnameyi karşıladığı konusunda herhangi bir teminat sunmuyoruz.  Site içeriği T.C Bakanlıkları'nın kaynaklarından geliştirilmiştir ve ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları site içeriğinin diğer ülkelere uygun olabileceğine dair herhangi bir beyanatta bulunmaz.  Sitede yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan kılavuzların, fiyatların, tıbbi içeriğin ve herhangi bir mahiyetteki diğer tüm verilerin doğruluğunu garanti etmez. İlaçpedia.com tıbbi tavsiyede bulunmaz ya da tıbbi veya teşhise yönelik hizmet vermez.  İlaçpedia.com ya da içerik sağlayıcıları site içeriğinin herhangi bir tıbbi tedavinin tüm olası kullanım biçimlerini, talimatlarını, önlemlerini, ilaç etkileşimlerini veya yan etkilerini kapsadığına dair garanti vermez. 

Bu sitede yer alan bilgilerin tatbikinin özel koşullarda tatbik edilebileceğine güvenmemelisiniz. 

Kullanıcının sitede yer alan bilgi ve içeriğe güvenmesi tamamen kendi sorumluluğundadır.  İlaçpedia.com veya içerik sağlayıcıları, site aracılığıyla kullanıcıya sunulan içerik ve hizmetlerde yer alan bilgi, fikir veya talimatların kullanımından kaynaklanan ve kullanıcıyı, diğer kişileri veya eşyaları etkileyen hasar veya yaralanma (ölüm dahil) konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. 

 

  • Sorumluluk Kabul Etmeme
  • İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan (T.C ilgili Bakanlık kaynakları) kaynaklardan edinmiştir.  Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.  Fiyatlarla ilgili bilgiler alım satımla ilgili bir rayiç veya teklif niteliği taşımaz.  Sitede yer alan klinik bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmez.  Herhangi bir ürün veya ürün kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ürün veya ürün kombinasyonunun herhangi bir kişi için veya koşull için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. 

SİTEDE YER ALAN BİLGİLER “OLDUĞU GİBİ”, "GEÇERLİ ŞEKİLDE" SAĞLANMIŞTIR VE İLAÇPEDİA.COM VE İÇERİK SAĞLAYICILARI, BU BİLGİLERİN EDİNİLDİĞİ VERİLERİN DOĞRULUĞUNA YA DA BİZZAT BU BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNA DAİR AÇIK VEYA ZIMMİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE BELİRLİ BİR AMACA VE SATIŞA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ TÜM ZIMMİ TEMİNATLARI ÖZELLİKLE REDDEDER.  BİLGİ VE HİZMETLER VİRÜS, HATA, SORUN VEYA DİĞER KISITLAMALARI TAŞIYABİLİR. İLAÇPEDİA.COM VE ONA BAĞLI TARAFLAR KULLANICININ HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA HİZMET KULLANIMINA YÖNELİK HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.  İLAÇPEDİA.COM ZORUNLU BİR NEDENE BAĞLI HERHANGİ BİR KULLANIM HATASINDAN VEYA PERFORMANS KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İLAÇPEDİA.COM, İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA KULLANICININ SİTE ARACILIĞIYLA EDİNDİĞİ YAZILI VEYA SÖZLÜ TAVSİYE VEYA BİLGİLER KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VE TEMİNAT SUNMAZ. 

İLAÇPEDİA.COM VE İÇERİK SAĞLAYICILARI BU SİTE ARACILIĞIYLA HERHANGİ BİR TIBBİ TAVSİYEDE BULUNMAZ.  KULLANICILAR BU WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANIMINDAN SORUMLUDUR. YETKİLİ BİR SAĞLIK PROFESYONELİ SİTE İÇERİĞİNİ KULLANARAK BAĞIMSIZ OLARAK VARDIĞI HERHANGİ BİR TIBBİ KARARDAN VE HERHANGİ BİR TEŞHİSTEN VE TEDAVİDEN ŞAHSEN SORUMLUDUR.  BU WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN SİTEDE YER ALAN BİLGİLERİN ÇEŞİTLİ YANLIŞLAR VE HATALAR İÇEREBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. 

KULLANICI BU WEB SİTESİNİ VE SİTEDE YER ALAN BİLGİ VE MALZEMELERİ KULLANIRKEN OLASI TÜM RİSKLERİ GÖZE ALIR.  İLAÇPEDİA.COM VE İÇERİK SAĞLAYICILARI BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN VE BU TÜRDEN HASARLARIN OLASI OLABİLECEĞİNE DAİR UYARILAR BULUNMASINA RAĞMEN ORTAYA ÇIKAN ÖZEL VEYA BENZERİ HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İLAÇPEDİA.COM, SİTEDE BULUNAN VİRÜS VEYA DİĞER ARIZALI YAZILIMLARDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HATA KONUSUNDA HİÇBİR SORUMLULUK TAŞIMAZ. İLAÇPEDİA.COM OLARAK SİTEMİZİN KULLANIMINDAN VEYA HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BELİRLİ BİR SEBEBE BAĞLI HASAR (KAR KAYBI DAHİL) KONUSUNDA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYİZ.  İLAÇPEDİA.COM SİTEDE YER ALAN MALZEMELERİN KULLANIMI VEYA KULLANIMINA BAĞLI SONUÇLARI AÇISINDAN BU MALZEMELERİN DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA GÜVENİLMEZLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VE TEMİNAT SUNMAZ.  BU NEDENLE İLAÇPEDİA.COM VE ONA BAĞLI TARAFLAR, SÖZLEŞMENİN İHLALİNE, TEMİNATIN İHLALİNE, HAKSIZ MUAMELEYE (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞUNA VEYA AKSİNE BAĞLI OLSA DA BU TÜRDEN HASARLARIN OLASI OLABİLECEĞİNE DAİR UYARI BULUNMASINA RAĞMEN ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BELİRLİ BİR SEBEBE BAĞLI HASARDAN (İFLAS, KAR KAYBI, HUKUKİ İŞLEMLER VE BENZERİ DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.  YUKARIDA BELİRTİLEN HASARLARIN REDDİ, KULLANICI İLE İLAÇPEDİA.COM ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURUR. BU SİTE VE İÇİNDEKİ BİLGİLER BU TÜR KISITLAMALAR OLMADAN SAĞLANAMAZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN (VEYA KULLANICI İLE İLAÇPEDİA.COM ARASINDAKİ HERHANGİ BİR BAŞKA SÖZLEŞMENİN) DİĞER MADDELERİNE RAĞMEN İLAÇPEDİA.COM (VEYA İÇERİK SAĞLAYICILARI) HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASARDAN SORUMLU TUTULACAK OLURSA KULLANICI İLE İLAÇPEDİA.COM (VE İÇERİK SAĞLAYICILARI) BU SORUMLULUĞA BAĞLI TAZMİNATIN HİÇBİR SURETTE 1.000 TL TUTARINI AŞMAYACAĞI KONUSUNDA MUTABIKTIR. KULLANICI VE İLAÇPEDİA.COM (VEYA İÇERİK SAĞLAYICILARI) YUKARIDA BELİRTİLEN TAZMİNAT BEDELİ SINIRININ KULLANICI İLE İLAÇPEDİA.COM (VE İÇERİK SAĞLAYICILARI) ARASINDA BİR RİSK PAYLAŞIMI TEŞKİL ETTİĞİ KONUSUNDA MUTABIKTIR. 

BU SORUMLULUK SINIRLAMALARININ KABUL EDİLMEMESİ DURUMUNDA İLAÇPEDİA.COM WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİNİ VEYA İÇERİĞİNİ KULLANICIYA SUNAMAZ. BU SÖZLEŞMENİN KABULU ESASTIR VE AÇIKÇA TEBLİĞ EDİLEN BU SÖZLEŞMENİN KABULU DIŞINDA İLAÇPEDİA.COM KULLANILAMAZ. SİTENİN KULLANIMI BU KULLANIM SÖZLEŞMESİNE BAĞLIDIR VE TÜM TARAFLARA AÇIKÇA İBRAZ EDİLMEKTEDİR.

BU SÖZLEŞME SİTEYİ KULLANAN TÜM KULLANICILAR İÇİN BAĞLAYICIDIR.