Libradin Modifiye Salımlı Kapsül

İçerik: 
Barnidipin hidroklorür
Marka İsmi: 
Libradin Modifiye Salımlı Kapsül

Libradin (Barnidipin) Nedir?

Barnidipin yüksek kan basıncı varlığında kullanılır. Barnidipin atar damarları gevşeterek (genişleterek) çalışır. Böylece kan basıncını (tansiyonu) düşürür. Barnidipin kalsiyum kanal blokörleri grubu ilaçlardan biridir.

Barnidipin aşağıdaki durumlar ile ilgili bir üründür:

 • yüksek tansiyon (hipertansiyon).

Barnidipin burada yer almayan diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Libradin Modifiye Salımlı Kapsül hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Libradin (Barnidipin) Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile öncelikle doktorunuza danışmadan Barnidipin kullanımını durdurmayınız. Eğer ilacın kullanımını aniden durdurursanız durumunuz kötüleşebilir.

Dişlerinizi doktorunuzun direktifleri doğrultusunda fırçalayınız ve diş ipi ile temizleyiniz. Kalsiyum kanal blokörleri grubuna ait diğer ilaçlar ile nadiren görülen bir yan etki olan diş etlerinde şişlik meydana gelmesi Barnidipin ile tedavi sırasında da görülebilir. Ağızda gerekli hijyeni sağlamak bu semptomları hafifletebilir.

Greyfurt ve greyfurt suyu Barnidipin ile etkileşime girebilir. Bu etkileşim tehlikeli etkilere yol açabilir. Greyfurt ve greyfurt suyu kullanımı konusunda doktorunuz ile görüşünüz. Öncelikle doktorunuz ile konuşmadan diyetinizdeki greyfurt ürünlerinin miktarını arttırmayınız ya da azaltmayınız.

Alkol kullanımına dikkat ediniz. Barnidipin kullanımı sırasında alkol kullanımı kan basıncını (tansiyonu) daha da fazla düşürebilir, uyuşukluk halini veya baş dönmesini arttırabilir.

Libradin (Barnidipin) Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer Barnidipin'e ve / veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelerden birine ya da dihidropiridin¹ grubu bir ilaca alerjiniz varsa ya da karaciğer yetmezliği, ağır derecede böbrek işlev bozukluğu, tedavi edilmemiş kalp yetmezliği ya da hafif egzersiz gibi belirli bir uyarıcı faktör olmaksızın gelişebilen ve çoğunlukla dinlenme anında görülen anjina pektoris² varsa bu ilacı kullanmayınız. Barnidipin'i aniden geçirilen bir kalp krizinde ve bunu takip eden 4 hafta içinde kullanmayınız.

( ¹dihidropidin grubu ilaçlar [amlodipin besilat (Amlodis, Amlokard, Amlovas, Caduet, Dilopin, Monovas, Nipidol, Norlopin, Normopres, Norvadin, Norvasc, Vasocard, Vazkor); benidipin (Coniel); felodipin (Plendil); isradipin (Dynacirc SRO); lasidipin (Lacipil); lerkanidipin hidroklorür (Lercadip); nifedipin (Adalat Crono, Kardilat, Nidicard, Nidilat); nikardipin hidroklorür (Loxen); nilvadipin (Nilvadis); nimodipin (Nimotop); nitrendipin (Baypress); vb.])

( ²anjina pektoris: Kalbi besleyen damarların tıkanmasına bağlı olarak nöbetler şeklinde gelen göğüste şiddetli ağrı veya baskı hissi ile birlikte nefes almada güçlük ve sıkıntı durumunun da eşlik ettiği klinik bir durum.)

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz Barnidipin kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • böbrek hastalığı;

 • karaciğer hastalığı;

 • geçmişte yaşanmış kalp krizi öyküsü;

 • başka bir kalp veya damar hastalığı (kalp yetmezliği, kalpte görülen belirli işlev bozuklukları, hasta sinüs sendromu, vb.).

Eğer bu gibi durumlardan herhangi birine sahipseniz Barnidipin kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da ilacı güvenli şekilde kullanabilmeniz için tedavi sırasında dozaj ayarlamalarına veya özel gözetime ihtiyacınız olabilir.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Libradin (Barnidipin) Kullanabilir miyim?

Gebelik kategorisi B. Barnidipin’in anne karınındaki bebek için zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Barnidipin anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken Libradin (Barnidipin) Kullanabilir miyim?

İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Libradin (Barnidipin) Nasıl Kullanılır?

Barnidipin’i tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Kullanım direktiflerinde anlamadığınız bir nokta olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bu ilaçtan en etkin şekilde faydalandığınızdan emin olmak için belirli aralıklarla dozaj değişikliklerine gidebilir.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe ilacınızı tercihen sabahları alınız. İlacınızı yemeklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Barnidipin kapsülleri açmayınız, çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Hapı bir bütün olarak yutunuz.

Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile öncelikle doktorunuza danışmadan Barnidipin kullanımını durdurmayınız. Eğer ilacın kullanımını aniden durdurursanız durumunuz kötüleşebilir.

Greyfurt ve greyfurt suyu Barnidipin ile etkileşime girebilir. Bu etkileşim tehlikeli etkilere yol açabilir. Greyfurt ve greyfurt suyu kullanımı konusunda doktorunuz ile görüşünüz. Öncelikle doktorunuz ile konuşmadan diyetinizdeki greyfurt ürünlerinin miktarını arttırmayınız ya da azaltmayınız.

Dişlerinizi doktorunuzun direktifleri doğrultusunda fırçalayınız ve diş ipi ile temizleyiniz. Kalsiyum kanal blokörleri grubuna ait diğer ilaçlar ile nadiren görülen bir yan etki olan diş etlerinde şişlik meydana gelmesi Barnidipin ile tedavi sırasında da görülebilir. Ağızda gerekli hijyeni sağlamak bu semptomları hafifletebilir.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için çift doz ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Hemen acil sağlık yardımı alınız.

Doz aşımı belirtileri şu gibi durumları içerebilir: Düşük tansiyon, baş dönmesi, güçsüzlük, halsizlik, sersemlik, mide bulantısı, kusma, alışılmadık şekilde hızlı veya yavaş kalp atışları, nöbet (irade dışı kasılmalar), bilinç bulanıklığı.

Libradin (Barnidipin) Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Greyfurt ve greyfurt suyu Barnidipin ile etkileşime girebilir. Bu etkileşim tehlikeli etkilere yol açabilir. Greyfurt ve greyfurt suyu kullanımı konusunda doktorunuz ile görüşünüz. Öncelikle doktorunuz ile konuşmadan diyetinizdeki greyfurt ürünlerinin miktarını arttırmayınız ya da azaltmayınız.

Doktorunuzun diyet ve egzersizler konusundaki direktif ve tavsiyelerine uyunuz.

Yatar veya oturur pozisyondan doğrulurken dikkatli olunuz, özellikle de geceleyin kalkarsanız. Pozisyon değiştirirken sersemlik hali veya baş dönmesi oluşabilir.

Alkol kullanımına dikkat ediniz. Barnidipin kullanımı sırasında alkol kullanımı kan basıncını (tansiyonu) daha da fazla düşürebilir, uyuşukluk halini veya baş dönmesini arttırabilir.

Libradin (Barnidipin’in) Yan Etkileri

Eğer aşağıdaki gibi ağır yan etkilerden herhangi birine maruz kalırsanız Barnidipin kullanımını durdurunuz, hemen doktorunuzu arayınız veya hemen acil sağlık yardımı alınız:

 • herhangi bir alerjik reaksiyon (ürtiker (kurdeşen); boğazda kapanma; nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik);

 • göğüste şiddetli ağrı veya baskı hissi, nefes almada güçlük ve sıkıntı;

 • alışılmadık şekilde hızlı kalp atışları;

 • bacaklarda, bileklerde şişlik.

Aşağıdaki gibi hafif yan etkiler meydana gelirse Barnidipin kullanmaya devam ediniz ve doktorunuz ile görüşünüz:

 • başağrısı, baş dönmesi;

 • sıcak basması.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir, burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Yan etkiler ile ilgili tıbbi tavsiyeler için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Libradin (Barnidipin) ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriniz kullanıyorsanız Barnidipin kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

Eğer bu ilaçlardan herhagi birini kullanıyorsanız Barnidipin kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da ilacı güvenli şekilde kullanabilmeniz için dozaj ayarlamalarına veya özel gözetime ihtiyacınız olabilir.

Bu liste Barnidipin ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Barnidipin ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Hekiminize reçeteli veya reçetesiz satılan, kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz. Bunlar; vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size reçete edilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Libradin (Barnidipin’i) Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Ürünün Fiyatı ve Ödeme Bilgileri

Libradin Modifiye Salımlı Kapsül fiyat ve ödeme bilgileri için tıklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Libradin Modifiye Salımlı Kapsül ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! Libradin Modifiye Salımlı Kapsül ve diğer bütün ürünleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır; Libradin Modifiye Salımlı Kapsül 'i asla başkalarıyla paylaşılmamalı ve Libradin Modifiye Salımlı Kapsül 'i sadece kişiye uygun görülen şekilde kullanılmalıdır.

UYARI! İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ürün veya ürün kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ürün veya ürün kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya kişisel koşullar için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

ECZACINIZA DANIŞIN! Libradin Modifiye Salımlı Kapsül ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi konusunda eczacılarımıza danışmak için tıklayınız.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.