Bir İlaç Daha Piyasadan Çekildi!

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Nevofam 40 mg Tablet” adlı müstahzarın 09H245211 (İT.08.2009-SKT.08.2011) seri numaralısında yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre numune uygun bulunmamıştır.

Bu nedenle; “Nevofam 40 mg Tablet” adlı müstahzarın söz konusu serisine; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde ( eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulanmıştır.

İlgili makamlara gönderilen resmi yazıda eczanelerin, ecza depolarının ve hastanelerin ellerinde bulunan söz konusu ilaçların seri numaraları uyanları en kısa sürede firmalara iade etmeleri istendi.