Kulaklarımız ve Hayatımızdaki Travmalar

Kulak, dış ortamdan gelen ses dalgalarını duymamızı sağlar ve kulak üç bölümden oluşur; dış, orta, iç kulak. Bu üç bölüm birlikte çalışırlar. Ses dalgalarını elektriksel iç tepilere dönüştürüp ses mesajlarını beyne iletirler, burada ses perdesi ve ses şiddeti olarak algılanırlar. Kulak ayrıca, denge hissimizde kilit bir görev üstlenmiştir, kulak salyangozunun yanında, iç kulakta labirente benzer bir bölüm bulunur, bu bölüm, iç kulak boşluğu, saküle (kesecik) ve üç yarım daire kanaldan oluşur.

İç kulak boşluğu ve kesecik beyne, hareketsiz halde olan vücudun bulunduğu pozisyonla ilgili bilgi verir, yarım daire şeklinde olan kanallarda, vücudu hareket halinde izlerler, bu üç organdada, sıvı ve çok ince lifler bulunur, vücudun pozisyonu değiştikce, sıvı devreye girer ve lifleri özel bir güzergahta hareket ettirir. Beynimiz bu şekilde pozisyonumuzun durumunu, vestibüler sinirin gönderdiği elektrik sinyalleri sayesinde bilir, bu sinyaller liflerin hareketleri ile oluşur.

Barotravma (Basınç travması) var ise; Nazal Konjesyon ile Uçulabilir mi veya Tüplü Dalış Yapılabilir mi ?

Barotravma, hava basıncındaki değişikliklerin kulağa verdiği zarardır. Bu durum östaki borusunun kısmen veya tamamen tıkanması ile oluşur. Öztaki borusunun görevi, orta kulaktaki basıncı kulağın dışındaki basınçla dengelemektir.

Bazı kişilerde, öztaki borusu: soğuk algınlığı, alerji, nazal konjesyonu veya enfeksiyon nedeniyle geçiçi olarak tıkanır, bu durum Barotravmaya maruz kalmanıza neden olabilir

Belirtileri; çoğu zaman hafiftir, kulakta tıkanma, basınç yada kulağınızı açma ihtiyacı hissi şeklinde olabileceği gibi, daha ciddi belirtilerde gösterebilir, bunlar; sersemlik hissi, duyma kaybı, ciddi ağrılar şeklinde olabilir. Bu durum kulak zarının yırtılmasına bile neden olarak, sıvı yada kanın kulaktan çıkmasına sebep olabilir.

Barotravma riski oluşmadan, rahatsızlık hisetmeden uçağa binebilecek durumda olup olmadığınızı, veya tüplü dalış yapıp yapamıyacağınızı öğrenmeniz gerekir.

Bunun için şu testi yapmanızda yarar vardır;

 

Yüksek bir binanın en üst katından asansöre binin, aşağıya inerken, basınç hisettiğinizde, esnemek, sakız çiğnemek, şeker emmek, yutkunmak östaki borusunu açmaya yardımcı olur. Bu hareketlerden sonuç alamazsanız; nefes alın, ağzınızı kapatın ve hafifçe burnunuzu, hava çıkmasına izin vermeden açın, kulaklarınız açılınca durun, bu şekilde kulaklarınızdaki basıncı ve kulağınızın dışındaki basıncı dengelemeye çalışın. Kesinlikle aşırı güç uygulamayın, kulak zarını patlatabilirsiniz, uzun saatler boyunca süren ağrılarınız varsa, kulaklarınızdan kan yada sıvı geliyorsa acilen doktorunuza başvurun. 

Bu uygulamalara rağmen kulağınız açılmıyorsa uçağa binmemeli veya tüple dalış yapmamalısınız. Şayet asansörle en üst kattan en alt kata inerken, asansörde sizi rahatsız edici bir ağrı, yada basınç oluşmaz ise, asansörle kulaklarınızdaki basınç eşitlenene kadar, birkaç kez inip çıkın.