DEPREKS KAPSÜL 20 mg

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Profesyonelleri İçindir!

Firma: 
ABDİ İBRAHİM

FORMÜLÜ

Bir Depreks Kapsül 20 mg Fluoksetin'e eşdeğer Fluoksetin Hidroklorür içerir. Kapsül boyası olarak FDC Blue No:1, Demir Oksit ve Titanyum Dioksit kullanılmıştır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fluoksetin oral uygulama amacıyla geliştirilen bir antidepresan olup, kimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik ve mevcut diğer antidepresanlardan farklı bir yapıya sahiptir.

Fluoksetin'in antidepresan etkisi muthemelen santral nöronlardaki serotonin gerialımının (reuptake) inhibisyonnuna bağlıdır. İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda Fluoksetin'in kandaki trombositlerde norepinefrinin değil, serotoninin gerialımını bloke ettiği doğrulanmıştır. Klasik trisiklik antidepresanların çeşitli antikolinerjik ve kardiyovasküler etkilerden, muskarin, histamin ve alfa-1-adrenerjik reseptörler üzerindeki antagonist etkisinin neden olduğu düşünülmektedir. Fluoksetin trisikliklerden çok daha az olmak üzere diğer membran reseptörlerine bağlanır.

Fluoksetin oral yolla alındıktan sonra kolaylıkla absorbe olur. 40 mg'lık tek doz uygulamasından sonra 6-8 saat içerisinde 15-55 ng/ml'lik en yüksek kan düzeyine ulaşır. Kan proteinlerine bağlanma oranı %94.4'tür. Karaciğerde metabolize olarak Norfluoksetin ve diğer bazı tanımlanmamış metabolitlerine parçalanır. Fluoksetin'in atılım yarılanma süresi 2-3 gün, metoboliti olana Norfluoksetin'in ise 7-9 gündür.

Günde 40 mg olarak 30 gün süre ile alınan Fluoksetin'in kan düzeyi 91-302 ng/ml, Norfluoksetin'inki ise 72-258 ng/ml arasında değişmektedir. Sabit kan düzeylerine uzun süren uygulamalarda erişilmektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, Fluoksetin'n atılım yarılanma süresi 7.6 gün, Norfluoksetin'inki ise 12 güne çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalarda böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde Fluoksetin farmakokinetiğinin etkilenmediği, ancak sürekli kullanımda birikim görülebileceği gösterilmiştir.

ENDİKASYONLARI

Depreks Kapsül, depresyon ve buna bağlı olarak anksiyete tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Depreks Kapsül'ün bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER ve GEBELİKTE KULLANIMI

Fluoksetin, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı ve MAO inhibitörü bırakıldıktan en az 2 hafta sonra Fluoksetin kullanımına başlanmalıdır. Keza Fluoksetin'in kesilmesinden sonra ise en az 5 hafta sonra MAO inhibitörü kullanımına geçilmelidir.

Fluoksetin kullanımı sırasında, döküntü ya da benzer alerjik durumların görülmesi halinde, ilaç kesilmelidir.

Fluoksetin ile tedavi gören hastaların %10-15'inde anksiyete ve sinirsel gerilim görülmüş olup bu semptomlar, hastaların %5'inde tedavinin kesilmesini gerektirmiştir.

Fluoksetin ile tedavi gören ve özellikle normal kilonun altındaki hastalarda belirgin kilo kaybı görülebilir.

Fluoksetin, alkolle birlikte kullanılmamalı, nöbet hikayesi olan hastalarla, intihar girişimi olasılığı bulunan ağır depresif tedavi sırasında dikkatle izlenmelidir.

Metabolizma değişikliklerine yol açabilen veya kardiyak, renal ve hepatik rahatsızlıklar gibi hemodinamik cevapları değiştirebilen hastalıklarda özenle kullanılmalı ve diyabetli hastalarda antidiyabetik ajan dozu yeniden ayarlanmalıdır. Merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olanlar ile bu rahatsızlığa karşı diğer ilaçların kullanıldığı durumlarda, Fluoksetin kullanan hastalar yakından izlenmelidir.

Diğer psikoaktif ilaçlar gibi, yargılama, düşünme veya motor kapasiteyi etkileyebileceği unutulmamalı ve hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Hamileler ve emzikli annelerde, kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Fluoksetin'in çocuklarda güvenli kullanımma ilişkin yeterli bilgi yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Fluoksetin kullanımı ile ilgili olarak en çok ortaya çıkan yan etkiler şunlardır:

Sinirsel problemler, gerilim ve uykusuzluğu içine alan anksiyete, uyku hali ve bitkinlik veya asteni, tremor, terleme, deri döküntüleri, ateş basması, sık idrara çıkma, seksüel disfonksiyon, farenjit, nazal konjesyon, görme bozukluğu, gastrointestinal güçlükler, anoreksi (bulantı ve kusma hali) ve son olarak baş dönmesi.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Triptofan ile birlikte kullanıldığında ajitasyon, tedirginlik ve gastrointestinal rahatsızlıklar oluşturabilir. Bazı kişilerde diazepamın yarılanma süresini uzatabilir. Birlikte kullanılması durumunda lityum düzeyini değiştirebilir. Diğer antidepresanlarla aynı zamanda kullanımı, bu ajanların stabil kan düzeyini iki katına çıkarabilir. Antikoagülan ve dijital gibi yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanılacak ise dikkatli olunmalıdır. Santral sinir sistemini aktive eden ilaçlarla birlikte kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ

Önerilen doz günde bir kez aç veya tok karnına alınan (tercihen sabah veya öğlen) bir kapsüldür.

Diğer antidepresanlarla da olduğu gibi tedaviye cevap en az 4 hafta sonra alınır.

20 mg/gün'ü aşan dozlar kullanılacak ise, 80 mg/gün'ü aşmayacak biçimde ve ikiye bölünerek kullanılması önerilir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalar veya yaşlı kimselerde doz azaltılmalı ya da alım intervalleri uzatılmalıdır.

Akut hastalığın iyileşmesinin ardından, tedaviye uzunca bir süre devam edilmesi gerektiğinden, elde edilen iyileşmeyi idame ettirebilecek daha düşük dozlar uygulanabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Fluoksetin'in bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Kastılı ya da yanlışlıkla aşırı miktarda alındığında konuyla ilgili özel bir merkez ile temasa geçilmeli, bu arada hastaya derhal yeterli oksijen verilmeli ve mide boşaltılmalıdır. Bazı durumlarda aktif kömür verilmesi, gastrik lavajdan daha etkili olabilir. Hastanın hayati fonksiyonları izlenmeli, durumlarda, diüraz, diyaliz, hemoperfüzyon ya da komple kan transfüzyonu yararlı olmayacaktır.

Fluoksetin'in aşırı dozda alınmasıyla birlikte görülen konvülsiyonlar diazepama cevap verir.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C'nin altında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

16 ve 24 Kapsüllük blister ambalajlarda

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

05.11.1993 - 166/41

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vefa - İstanbul Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.