İNSOMİN DRAJE

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
TRIPHARMA

FORMÜLÜ

Bir draje, 50 mg Opipramol dihidroklorür (etkin madde), Titan dioksit, FDC Yellow 6, Ponceau 4R (boyar madde), şeker (tatlandırıcı) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İnsomin Draje bağımlılığa neden olmadan psikosomatik düzenleme yapan bir ilaçtır. Bileşiminde bulunan Opipramol, antidepresan etki yanında trankilizan özelliklere de sahip bir maddedir. Ruhsal çöküntü, stres ve huzursuzluk durumlarında trankilizan olarak etki gösterirken genelde bu gibi durumlarda ihtiyaç duyulan sedasyonu da sağlar. Ayrıca otonom sinir sistemini dengeleyici özelliğinden ötürü psikosomatik bozuklukları düzenler.

Oral yoldan alındığında tümüyle emilir ve karaciğerde büyük ölçüde parçalanarak Dehidroksietilopipramol' e dönüşür.

Tekrarlanan dozlardan sonra ortalama plazma düzeyi 14-64 mcg/ml arasında olup eliminasyon yarı ömrü 6-23 saattir. Yaklaşık %91' i proteine bağlanır ve %70' den fazlası idrarla atılır. Bu oranın %4.5 - 9.4' ü değişmemiş Opipramol molekülüne aittir.

ENDİKASYONLARI

Stres, anksiete, depresyonlar (reaktif ve nörotik tipte), depresyona bağlı huy değişiklikleri ile uyku bozuklukları, menopoz durumunun getirdiği sıkıntılar, ruhsal değişmelerle psikosomatik olgularda kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Opipramol, dibenzazepin grubu ilaçlara karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında, dekompanse kalp yetmezliğinde, akut miyokard enfarktüsünde kontrendikedir. Diğer trisiklik antidepresanlardan daha az antikolinerjik etkiye sahip olmakla birlikte, glokom, prostat hipertrofisi ve epilepsi durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi İnsomin Draje ile tedavi sırasında ve özellikle boğaz ağrısı, ateş ve gripal semptomlara benzer belirtilerin görülmesinde kan sayımı yapılarak agranülositoz durumu araştırılmalıdır.

Motorlu araç kullanan kişiler tarafından dikkatle alınmalıdır.

Tedavinin ilk günlerinde görülen yorgunluk hissi, genelde birkaç gün içinde kaybolur.

GEBELERDE

Opipramol ile gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü klinik çalışmalar yoktur. Bu nedenle gebelik sırasında kullanımı sakıncalı olup ancak beklenen terapötik yararın fetus üzerine olabilecek riskten daha üstün olduğu durumlarda söz konusu olmalıdır.

EMZİRENLERDE

Emziren annelerin sütüne geçmekle birlikte bu miktar çok küçük olduğundan bebekte istenmeyen bir etki oluşturmaz.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

İnsomin Draje çok iyi tolere edilmekle birlikte ender durumlarda ve özellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadiren başağrısı, baş dönmesi, idrar tutukluğu ve bulanık görme yapabilir. Ayrıca postural hipotansiyon görülebilir ise de bu durum kısa sürede doz azaltılması ile ya da kendiliğinden kaybolur. Nadiren taşikardi ve çarpıntı oluşabilir.

Allerjik deri döküntüleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi ender olarak bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı ve iki tedavi arasında en az 14 günlük bir geçiş dönemi bırakılmalıdır. Merkezi sinir sistemi depresanları ile antikolinerjiklerin etkisini güçlendirebilir.

İnsomin Draje ile tedavi sırasında alkol alınması önerilmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde uygulanan doz

Yetişkinler için günde 3 kez 1 drajedir. Beş yaşından büyük çocuklarda kg başına 3-4 mg olacak şekilde hesaplanarak verilir. Ancak opipramol' ün pediatrik kullanımına ait deneyimler çok azdır.

Insomin Draje en az 2 hafta süre ile kullanılmalıdır.

Önerilen ortalama süre 1-2 aydır.

DOZ AŞIMI

Aşırı dozda alındığında sersemlik, bitkinlik, huzursuzluk, konvülsiyon, ataksi, uykusuzluk, aritmi, taşikardi, solunum depresyonu, kardiyak iletim bozukluğu, geçici konfüzyon ve artan anksiyete gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hastanın midesi boşaltılır ve en yakın bir yataklı tedavi merkezine nakledilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

30 °C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

30 drajelik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Maslak/İSTANBUL.

İMAL YERİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy/İSTANBUL

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

04.08.2000 - 195/60 Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.