Revil Protect Tablet

İçerik: 
Ramipril
Marka İsmi: 
Revil Protect Tablet

Revil (Ramipril) Nedir?

Ramipril yüksek kan basıncı varlığında kullanılır. Ramipril kan damarlarını daraltarak (büzerek) kan basıncının (tansiyonun) yükselmesine sebep olan ‘’anjiyotensin II’’ isimli maddenin vücutta üretimini engeller. Ayrıca Ramipril, anjiyotensin II’nin sebep olduğu vücutta sodyum ve su tutulumunu önleyerek de tansiyonun yükselmesine engel olur.

Ramipril ACE inhibitörü grubu ilaçlar kategorisinde yer alır. ACE ‘’anjiyotensin dönüştürücü enzim’’ anlamına gelmektedir.

Revil Protect Tablet (Ramipril) aşağıdaki durumlar ile ilgili bir üründür:

 • yüksek tansiyon (hipertansiyon);

 • kalp – damar hastalıkları, inme, miyokard infarktüs nedenli ölüm riskinin azaltımı;

 • konjestif kalp yetmezliği.

Ramipril burada yer almayan diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Revil Protect Tablet hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Revil (Ramipril) Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Ramipril hamilelik sırasında kullanıldığında bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Eğer tedavi sırasında hamile kalırsanız hemen doktorunuza durumu bildiriniz ve ilacı kullanmayı olabildiğince çabuk bırakınız.

Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, Ramipril kullanımı sırasında potasyum takviyeleri veya tuz türevleri kullanmayınız.

Kusma, ishal, aşırı terleme, vücudun su kaybetmesi (dehidrasyon), düşük tuzlu diyet veya idrar söktürücü ilaç* kullanımı gibi durumlar aşırı düşük tansiyona sebep olabilir. Eğer ishal veya kusmaya sebep olan uzun süreli bir hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

( *idrar söktürücüler [klortalidon (Hygroton, Regroton); indapamid (Flubest, Fludex, Flutans, Fludin, Flupamid, İndapen, İndurin, İndamid); furosemid (Lasix, Furomid, Desal); spironolakton (Aldactone); kombinasyon haldeki idrar söktürücüler (Moduretic, Triamteril, Aldactazide); vb.])

Bu ilacın durumunuzu düzelttiğinden emin olabilmek için tansiyonunuzun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekecektir. Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızın da test edilmesi gerekebilir. Doktorunuz ile planlanmış olan randevularınızı kaçırmayınız.

Eğer herhangi bir ameliyat geçirmeniz gerekirse cerrahınıza belirli bir süre önceden Ramipril kullandığınız süreyi tam olarak bildiriniz. İlacı kullanmayı kısa bir süreliğine durdurmanız gerekebilir.

Eğer Ramipril’i yüksek tansiyon tedavisi için kullanıyorsanız kendinizi iyi hissetseniz bile Ramipril’i kullanmayı bırakmayınız ve ilacı kullanmaya devam ediniz. Yüksek tansiyon sıklıkla belirti göstermez.

Alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu (kan basıncını) daha da fazla düşürebilir ve Ramipril’in bazı yan etkilerini arttırabilir.

Revil (Ramipril) Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer Ramipril'e ve / veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelerden birine ya da ACE inhibitörleri¹ grubuna ait başka bir ilaca alerjiniz varsa ya da geçmişte ACE inhibitörleri grubuna ait bir ilaç kullanımı sonucunda yaşadığınız anjiyoödem² öykünüz varsa veya böbrek atardamarlarınızda daralma ya da aort veya mitral kapak darlığınız varsa; bu ilacı kullanmayınız.

( ¹ACE inhibitörleri [benazepril (Cibacen); kaptopril (Apo – Capto, Kapril, Kaptoril); kinapril (Acuitel); fosinopril (Monopril); enalapril maleat (Enalap, Renitec, Enapril, Vasolapril, Konveril); lisinopril (Zestril, Sinopryl, Rilace, Acerilin); moeksipril hidroklorür (Univasc); perindopril (Coversyl); ramipril (Delix, Delix Protect, Blokace, Blokace Plus); silazapril (İnhibace, İnhibace Plus); trandolapril (Gopten), vb.])

( ²anjiyoödem: El ve ayaklarda, yüzde, gözlerde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme; yutkunma ve/veya nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle görülen, aniden başlayarak birkaç saaten birkaç güne kadar sürebilen klinik bir durum.)

Eğer belirli bazı rahatsızlıklarınız varsa, Ramipril’i güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dozaj ayarlamalarına veya spesifik testlere ihtiyacınız olabilir. Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • böbrek hastalığı (veya diyaliz tedavisi görüyor olmak);

 • karaciğer hastalığı;

 • diyabet (şeker hastalığı);

 • geçmişte ciddi bir alerjik reaksiyon geçirmiş olmak;

 • kalp hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği;

 • iltihaplı eklem romatizması, Sjörgen sendromu³, lupus4, skleroderma, Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları.

( ³Sjörgen sendromu: Göz yaşı, tükrük bezleri veya diğer salgı bezlerinde meydana gelen salgı üretiminin azalması ve bunun sonucunda oluşan kuruluk.)

( 4lupus: Yüzeyel doku kaybına bağlı olarak gelişen iltihabi yaralara dönüşen ve yayılma özelliği gösteren, yumru şeklindeki kabarıklıklarla belirgin cilt ve mukoza hastalığı.)

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Revil (Ramipril) Kullanabilir miyim?

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzun izni olmadan bu ilacı kullanmayınız. Hamilelik sürecinde Ramipril kullanımı bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Eğer tedavi sırasında hamile kalırsanız hemen doktorunuza durumu bildiriniz ve ilacı kullanmayı olabildiğince çabuk bırakınız. Ramipril anne sütüne geçebilir ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken Revil'i (Ramipril) Kullanabilir miyim?

Ramipril düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç veya makine kullanacaksanız ya da dinç ve uyanık olmayı gerektiren bir iş yapacaksanız dikkatli olunuz. İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Revil (Ramipril) Nasıl Kullanılır?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Doktorunuz bu ilaçtan en etkin şekilde faydalandığınızdan emin olmak için belirli aralıklarla dozaj değişikliklerine gidebilir.

Ramipril’i yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

Kusma, ishal, aşırı terleme, vücudun su kaybetmesi (dehidrasyon), düşük tuzlu diyet veya idrar söktürücü ilaç* kullanımı gibi durumlar aşırı düşük tansiyona sebep olabilir. Eğer ishal veya kusmaya sebep olan uzun süreli bir hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

( *idrar söktürücüler [klortalidon (Hygroton, Regroton); indapamid (Flubest, Fludex, Flutans, Fludin, Flupamid, İndapen, İndurin, İndamid); furosemid (Lasix, Furomid, Desal); spironolakton (Aldactone); kombinasyon haldeki idrar söktürücüler (Moduretic, Triamteril, Aldactazide); vb.])

Bu ilacın durumunuzu düzelttiğinden emin olabilmek için tansiyonunuzun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekecektir. Böbrek veya karaciğer fonksiyonlarınızın da test edilmesi gerekebilir. Doktorunuz ile planlamış olduğunuz randevularınızı ihmal etmeyiniz.

Eğer herhangi bir ameliyat geçirmeniz gerekirse cerrahınıza belirli bir süre önceden Ramipril kullandığınız süreyi tam olarak bildiriniz. İlacı kullanmayı kısa bir süreliğine durdurmanız gerekebilir.

Eğer yüksek tansiyon tedavisi için Ramipril kullanıyorsanız kendinizi iyi hissetseniz bile Ramipril kullanmayı bırakmayınız ve ilacı kullanmaya devam ediniz. Yüksek tansiyon sıklıkla belirti göstermez.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için çift doz ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz.

Doz aşımı belirtileri şu gibi durumları içerebilir: Aşırı derecede baş dönmesi, sersemlik hissi veya bayılma.

Revil (Ramipril) Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu (kan basıncını) daha da fazla düşürebilir ve Ramipril’in bazı yan etkilerini arttırabilir.

Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, Ramipril kullanımı sırasında potasyum takviyeleri veya tuz türevleri kullanmayınız.

Oturur veya yatar pozisyondan hızlı şekilde kalkmaktan kaçınınız. Hızlı şekilde doğrulmak veya kalkmak baş dönmesine sebep olabilir. Yavaşça kalkınız ve düşmeleri engellemek için bir yere tutunarak kendinizi sabit tutunuz.

Revil'in (Ramipril) Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil sağlık yardımı alınız : ürtiker (kurdeşen); şiddetli karın ağrısı; nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayınız ve acil sağlık desteği isteyiniz:

 • sersemlik hissi, bayılma;

 • çarpıntı veya düzensiz kalp atışları, denge bozuklukları, görme güçlüğü, işitme bozukluğu;

 • ağız kuruluğu, bilinç bulanıklığı, normalden daha az idrar yapma veya hiç idrar yapmama;

 • soluk cilt, kolay kanama veya çürük oluşumu;

 • sarılık (ciltte veya gözlerde sararma);

 • ateş, titreme, vücut ağrıları, grip belirtileri, ağız ve boğazda yaralar.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir, bunlar:

 • öksürük;

 • baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik;

 • uyku bozuklukları;

 • tat alma bozukluğu;

 • cinsel dürtü ve istekte azalma, iktidarsızlık;

 • mide bulantısı, kusma;

 • hafif cilt kaşıntısı, ciltte kızarma.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir, burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Yan etkiler ile ilgili tıbbi tavsiyeler için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Revil (Ramipril) ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriniz kullanıyorsanız Ramipril kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

Bu liste Ramipril ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Ramipril ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Revil’i (Ramipril) Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Ürünün Fiyatı ve Ödeme Bilgileri

Revil Protect Tablet fiyat ve ödeme bilgileri için tıklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Revil Protect Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! Revil Protect Tablet ve diğer bütün ürünleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır; Revil Protect Tablet’i asla başkalarıyla paylaşılmamalı ve Revil Protect Tablet’i sadece kişiye uygun görülen şekilde kullanılmalıdır.

UYARI! İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ürün veya ürün kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ürün veya ürün kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya kişisel koşullar için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

ECZACINIZA DANIŞIN! Revil Protect Tablet ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi konusunda eczacılarımıza danışmak için tıklayınız.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.