Serperil Plus Tablet

İçerik: 
Perindopril tert- butilamin
İçerik: 
İndapamid
Marka İsmi: 
Serperil Plus Tablet

Serperil (Perindopril ve İndapamid) Nedir?

Perindopril yüksek kan basıncı varlığında kullanılır. Perindopril kan damarlarını daraltarak (büzerek) kan basıncının (tansiyonun) yükselmesine sebep olan ‘’anjiyotensin II’’ isimli maddenin vücutta üretimini engeller. Ayrıca Perindopril, anjiyotensin II’nin sebep olduğu vücutta sodyum ve su tutulumunu önleyerek de tansiyonun yükselmesine engel olur. Perindopril ACE inhibitörü grubu ilaçlardan biridir. ACE ‘’anjiyotensin dönüştürücü enzim’’ anlamına gelmektedir.

İndapamid ise vücutta sıvı tutulumuna yol açan aşırı miktarda tuzun vücut tarafından emilimini engellemeye yardımcı olan bir idrar söktürücüdür. İndapamid tiazit grubu idrar söktürücüler arasında yer alır.

Perindopril ve İndapamid aşağıdaki durumlar ile ilgili bir üründür:

 • yüksek tansiyon (hipertansiyon).

Perindopril ve İndapamid burada yer almayan diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Serperil (Perindopril ve İndapamid) Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer Perindopril’e, İndapamid’e ve/veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelerden birine alerjiniz varsa ya da geçmişte ACE inhibitörleri¹ grubuna ait bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığınız anjiyoödem² öykünüz varsa veya ciddi karaciğer yetmezliği, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma, böbrek yetmezliği, diyaliz tedavisi görüyor olmak, tedavi ile kontrol altına alınmayan kalp yetmezliği, kanda düşük veya yüksek potasyum seviyeleri gibi durumlardan herhangi birine sahipseniz veya gebelik ve/veya emzirme dönemindeyseniz ya da gebelik planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

(¹ACE inhibitörleri [Perindopril (Cibacen); kaptopril (Apo – Capto, Kapril, Kaptoril); kinapril (Acuitel); fosinopril (Monopril); enalapril maleat (Enalap, Renitec, Enapril, Vasolapril, Konveril); lisinopril (Zestril, Sinopryl, Rilace, Acerilin); moeksipril hidroklorür (Univasc); perindopril (Coversyl); ramipril (Delix, Delix Protect, Blokace, Blokace Plus); silazapril (İnhibace, İnhibace Plus); trandolapril (Gopten), vb.])

(²anjiyoödem: El ve ayaklarda, yüzde, gözlerde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme; yutkunma ve/veya nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle görülen, aniden başlayarak birkaç saaten birkaç güne kadar sürebilen klinik bir durum.)

Böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, diyabet (şeker hastalığı), konjestif kalp yetmezliği, gut (damla hastalığı) veya sistemik lupus eritematozus³ gibi durumlardan herhangi birine sahipseniz Perindopril ve İndapamid kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

(³sistemik lupus eritematozus: İltihabi bir bağ dokusu hastalığıdır. Ateş, güçsüzlük, eklem ağrıları; yüz, boyun ve kollarda yaygın kırmızımsı cilt tahrişleri ve kansızlık hastalığın belirtilerindendir.)

Perindopril hamilelik döneminde kullanıldığında bebekte doğum kusurlarına sebep olabilir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışmadan Perindopril ve İndapamid kullanmayınız.

Doktorunuz tarafından söylenmedikçe Perindopril ve İndapamid kullanımı sırasında potasyum takviyeleri veya tuz türevleri kullanmayınız.

Bazı durumlar tansiyonunuzun düşmesine sebep olabilir. Bunlardan bazıları; kusma, ishal, aşırı terleme, kalp hastalığı, diyaliz, düşük tuzlu diyet, başka bir idrar söktürücü kullanımı gibi durumları içerebilir. Perindopril ve İndapamid kullanımı sırasında içmeniz gereken sıvı miktarı ve türü konusunda doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Eğer ishal veya kusmaya sebep olan sürekli bir hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilaç bileşiminde bulunan İndapamid sebebiyle sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir. Eğer sporla ilgilenen biriyseniz bu hususa dikkat ediniz.

Bu ilaç laktoz (süt şekeri) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassas olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu daha fazla düşürebilir ayrıca Perindopril ve İndapamid’in bazı yan etkilerini arttırabilir.

Serperil (Perindopril ve İndapamid) Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer Perindopril’e, İndapamid'e ve/veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelerden birine alerjiniz varsa ya da aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmayınız:

 • ciddi karaciğer yetmezliği;

 • karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma;

 • böbrek yetmezliği;

 • diyaliz tedavisi görüyor olmak;

 • tedavi ile kontrol altına alınmayan kalp yetmezliği;

 • kandaki potasyum seviyesinin normalden düşük veya yüksek düzeyde olması;

 • gebelik ve/veya emzirme döneminde olmak;

 • gebelik planlamak;

 • geçmişte ACE inhibitörleri¹ grubuna ait bir ilaç kullanımı sırasında yaşanan anjiyoödem² öyküsü;

 • herhangi bir nedene bağlı olarak geçmişte ailenizde anjiyoödem görülmüş olması.

(¹ACE inhibitörleri [benazepril (Cibacen); kaptopril (Apo – Capto, Kapril, Kaptoril); kinapril (Acuitel); fosinopril (Monopril); enalapril maleat (Enalap, Renitec, Enapril, Vasolapril, Konveril); lisinopril (Zestril, Sinopryl, Rilace, Acerilin); moeksipril hidroklorür (Univasc); Perindopril ve İndapamid (Coversyl); ramipril (Delix, Delix Protect, Blokace, Blokace Plus); silazapril (İnhibace, İnhibace Plus); trandolapril (Gopten), vb.])

(²anjiyoödem: El ve ayaklarda, yüzde, gözlerde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme; yutkunma ve/veya nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle görülen, aniden başlayarak birkaç saaten birkaç güne kadar sürebilen klinik bir durum.)

Eğer belirli bazı rahatsızlıklarınız varsa, Perindopril ve İndapamid’i güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dozaj ayarlamalarına veya spesifik testlere ihtiyacınız olabilir. Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • böbrek hastalığı;

 • karaciğer hastalığı;

 • diyabet (şeker hastalığı);

 • kalp hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği;

 • gut (damla hastalığı);

 • paratiroid bezlerinin aşırı çalışması;

 • iltihaplı eklem romatizması, sistemik lupus eritematozus³, skleroderma gibi bağ dokusu hastalıkları.

(³sistemik lupus eritematozus: İltihabi bir bağ dokusu hastalığıdır. Ateş, güçsüzlük, eklem ağrıları; yüz, boyun ve kollarda yaygın kırmızımsı cilt tahrişleri ve kansızlık hastalığın belirtilerindendir.)

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Serperil (Perindopril ve İndapamid) Kullanabilir miyim?

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Perindopril hamilelik sırasında kullanıldığında doğum kusurlarına yol açabilir. Etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Eğer tedavi sırasında hamile kalırsanız hemen doktorunuza durumu bildiriniz ve ilacı kullanmayı olabildiğince çabuk bırakınız.

İndapamid anne sütüne geçebilir. Perindopril'in ise anne sütüne geçip geçmediği veya emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken Serperil (Perindopril ve İndapamid) Kullanabilir miyim?

Perindopril ve İndapamid düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç veya makine kullanacaksanız ya da dinç ve uyanık olmayı gerektiren bir iş yapacaksanız dikkatli olunuz. İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Serperil (Perindopril ve İndapamid) Nasıl Kullanılır?

Bu ilacı tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz.

Doktorunuz bu ilaçtan en etkin şekilde faydalandığınızdan emin olmak için belirli aralıklarla dozaj değişikliklerine gidebilir.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, ilacınızı tercihen sabahları kahvaltıdan önce (aç karnına) alınız. İlacınızı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz.

İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte, bütün halde alınız. Hapı çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Bazı durumlar tansiyonunuzun düşmesine sebep olabilir. Bunlardan bazıları; kusma, ishal, aşırı terleme, kalp hastalığı, diyaliz, düşük tuzlu diyet, başka bir idrar söktürücü kullanımı gibi durumları içerebilir. Perindopril ve İndapamid kullanımı sırasında içmeniz gereken sıvı miktarı ve türü konusunda doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Eğer ishal veya kusmaya sebep olan sürekli bir hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilacın durumunuzu düzelttiğinden emin olabilmek için tansiyonunuzun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekecektir. Böbrek veya karaciğer fonksiyonlarınızın da test edilmesi gerekebilir. Doktorunuz ile planlamış olduğunuz randevularınızı ihmal etmeyiniz.

Eğer kusma veya dehidrasyona (vücudun aşırı susuz kalması) maruz kalırsanız kan tahlilleri veya idrar tahlilleri de yapılması gerekebilir. Planlanmış olan randevularınızı ihmal etmeyiniz.

Bu ilaç bileşiminde bulunan İndapamid sebebiyle sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir. Eğer sporla ilgilenen biriyseniz bu hususa dikkat ediniz.

Eğer herhangi bir ameliyat geçirmeniz gerekirse cerrahınıza belirli bir süre önceden Perindopril ve İndapamid kullandığınız süreyi tam olarak bildiriniz. İlacı kullanmayı kısa bir süreliğine durdurmanız gerekebilir.

Eğer yüksek tansiyon tedavisi için Perindopril ve İndapamid kullanıyorsanız kendinizi iyi hissetseniz bile Perindopril ve İndapamid kullanmayı bırakmayınız ve ilacı kullanmaya devam ediniz. Yüksek tansiyon sıklıkla belirti göstermez.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için çift doz ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız hemen bir acil servisi arayarak yardım isteyiniz.

Doz aşımı belirtileri şu gibi durumları içerebilir: Mide bulantısı, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, halsizlik, kaslarda ağrı veya zayıflık, aşırı derecede sersemleme, baş dönmesi hissi veya bayılma.

Serperil (Perindopril ve İndapamid) Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Egzersiz sırasında veya sıcak havalarda aşırı hararetten ve dehidrasyondan (vücutta su kaybı) kaçınınız. İçmeniz gereken içecek miktarı ve türü konusunda doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Bazı durumlarda çok fazla sıvı tüketmek de yeteri kadar sıvı almamak kadar olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Oturur veya yatar pozisyondan hızlı şekilde kalkmaktan kaçınınız. Hızlı şekilde doğrulmak veya kalkmak baş dönmesine sebep olabilir. Yavaşça kalkınız ve düşmeleri engellemek için bir yere tutunarak kendinizi sabit tutunuz.

Alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu daha fazla düşürebilir ayrıca Perindopril ve İndapamid’in bazı yan etkilerini arttırabilir.

Doktorunuz tarafından söylenmedikçe Perindopril ve İndapamid kullanımı sırasında potasyum takviyeleri veya tuz türevleri kullanmayınız.

Serperil (Perindopril ve İndapamid’in) Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil sağlık yardımı alınız : ürtiker (kurdeşen); ağır karın ağrısı; nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayınız ve acil sağlık desteği isteyiniz:

 • hızlı veya düzensiz kalp atışları;

 • aşırı baş dönmesi hissi, baygınlık.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir, bunlar:

 • mide veya karın ağrısı, kabızlık;

 • ağızda kuruma, tat alma sorunları, iştah kaybı, bulantı;

 • kuru öksürük;

 • baş dönmesi, başağrısı, yorgunluk hissi;

 • uyku sorunları;

 • değişken ruh hali;

 • hafif cilt döküntüsü (isilik, kızarıklık).

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir, burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Yan etkiler ile ilgili tıbbi tavsiyeler için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Serperil (Perindopril ve İndapamid) ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriniz kullanıyorsanız Perindopril ve İndapamid kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

Bu liste Perindopril ve İndapamid ile etkileşebilecek tüm ilaçların listesi değildir ve Perindopril ve İndapamid ile etkileşebilecek daha farklı ilaçlar da olabilir. Hekiminize reçeteli veya reçetesiz satılan, kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz. Bunlar; vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size reçete edilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Serperil (Perindopril ve İndapamid’i) Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Ürünün Fiyatı ve Ödeme Bilgileri

Serperil Plus Tablet fiyat ve ödeme bilgileri için tıklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Serperil Plus Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! Serperil Plus Tablet ve diğer bütün ürünleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır; Serperil Plus Tablet'i asla başkalarıyla paylaşılmamalı ve Serperil Plus Tablet'i sadece kişiye uygun görülen şekilde kullanılmalıdır.

UYARI! İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ürün veya ürün kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ürün veya ürün kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya kişisel koşullar için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

ECZACINIZA DANIŞIN! Serperil Plus Tablet ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi konusunda eczacılarımıza danışmak için tıklayınız.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.